Ohlášky 11. srpna 2019

11. srpna je19. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku, syna Pavla a živé rodiny.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve středu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka;
 • ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za Stanislava Kozla, manželku a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:00, za rodiny Cahovu, Doležalovu, Slaninovu, Malíkovu a Julii Bílkovou;
 • v pátek v 18:00, za zemřelou Josefu Pospíšilovou, manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, zetě, vnuka a živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za Radku Crhovou a duše v očistci.

Příští neděle 18. srpna je 20. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.
 • Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“. Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Program a více informací: www.crsp.cz
 • Otcové augustiniáni srdečně zvou do starobrněnské baziliky na hlavní pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 15. srpna v 18:00 hod, hlavní celebrant a kazatel bude o. biskup Pavel Konzbul. Pouti budou předcházet již tradiční dny přípravy – triduum od pondělí 12. srpna do středy 14. srpna, s hudbou a slovem otce Pavla Opatřila. Více informací na webu opatstvibrno.cz
 • Manželské ohlášky: dne 24. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ondřej Makeš a slečna Terezie Adolfová, oba z naší farnosti. Téhož dne hodlají ve farním kostele v Troubsku uzavřít manželství pan Roman Gutter z naší farnosti a slečna Erika Ullmannová žijící ve farnosti Brno-sv. Jakub.
 • V sobotu 17. srpna bude ve farním kostele pokřtěná Edita Vránová.

Ohlášky 28. července 2019

28. července je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodinu Valičkovu a Willmannovu, rodiče a živé rodiny.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Marty;
 • ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
 • ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.

Bohoslužby

 • ve středu v 18:00, za Marii Drdlíkovou a duše v očistci;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Vincencii Beranovou, rodiče a sourozence;
 • v pátek v 18:00, za Pavla Kozla, rodiče a sourozence, za Ludmilu Kozlovou, její rodiče a sourozence za syna Pavla a vnuka Pavla;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • Příští neděle 4. srpna je 18. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Návštěva nemocných se výjimečně uskuteční již ve čtvrtek 1. srpna.
  V pátek 2. srpna bude ve farním kostele jako obvykle od 17:00 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu 3. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Julie Beranová.
 • Manželské ohlášky: dne 10. 8. hodlají ve farním kostele u zavřít manželství pan Tomáš Lorenc z farnosti Modřice a slečna Markéta Pokorná z naší farnosti.

Ohlášky 21. července 2019

21. července je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény;
 • v úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy;
 • ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola;
 • v pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;
 • v sobotu je památka sv. Gorazda a druhů.

Bohoslužby

 • Příští neděle 28. července je 17. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodinu Valičkovu a Willmannovu, rodiče a živé rodiny.

Oznámení

 • Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17 hodin.
 • Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Ohlášky 14. července 2019

14. července je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františka Lindušku, rodiče Kosovy, dceru a vnučku.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Bonaventury z Bagnoreggia, biskupa a učitele církve;
 • v úterý je nezávazná památka Panny Marie Karmelské.

Bohoslužby

 • Příští neděle 21. července je 16. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost, zároveň od 15. do 20. 7, nebude k dosažení ani na mobilu. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Tato farnost zajistí také zástupy v neděli 21. července. Bližší informace včetně kontaktů na bystrckou farnost jsou na venkovní nástěnce.
 • Z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího i paní kostelnice se případné pohřby ve farním kostele budou moci konat až od 21. července.
 • Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17 hodin.
 • Manželské ohlášky: dne 27. 7. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Josef Baldr a slečna Sandra Krausová, oba z naší farnosti.
 • Na stolku s tiskem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy, kus za 200 Kč. Peníze vhoďte do kasičky na příspěvky na tisk.

End of content

No more pages to load

Close Menu