Ohlášky 18. září 2016

18. září je 25. neděle v mezidobí.
Tato mše svatá byla sloužena za Františka Roháče, rodiče, bratra a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • v úterý je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, korejských mučedníků,
 • ve středu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,
 • v pátek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Sv. Ondřej Kim Tae-gon
Sv. Ondřej Kim Tae-gon
Sv. Matouš
Sv. Matouš
Sv. Pius z Pietrelcina
Sv. Pius z Pietrelcina

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za Marii Rückerovou, Marii Lorencovou a Anežku Pospíšilovou.
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích.
 • ve středu v 18:30, za zemřelou Marii Vitulovou.
 • ve čtvrtek v 18:30, za zemřelého Miroslava Ševčíka (zádušní mše sv.).
 • v pátek v 18:30, za Pavlínu a Josefa Andresičovy a živé rodiny Čornejovy a Boháčovy.
 • v sobotu v 8:00, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava a duše v očistci.
 • neděle 25. září: 26. v mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • V úterý 20. září se uskuteční příprava na biřmování – z důvodu rekonstrukce Domku zatím na faře.
 • Příští neděli 25. září se uskuteční sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Další informace najdete na plakátu na nástěnce ve vchodu a zde na stránkách brněnského biskupství.
 • V říjnu jste každý čtvrtek od 19 hodin zváni do kaple v Kohoutovicích ke společné modlitbě růžence. Prosíme společenství i jednotlivce, kteří by chtěli moderovat jednotlivé večery, aby se co nejdříve přihlásili Petře Doffkové.
 • Farní dobročinný bazar, jehož výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku sv. Rodiny v Kohoutovicích, proběhne 7. – 9. října.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního víkendu.
 • V kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně bude nově každý pátek tichá adorace Eucharistie od 17:00 do začátku mše svaté.
 • Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou nabízejí kolekci pohlednic a brožur, mimo jiné již i k letošním Vánocům. Vzorky a kontaktní informace k objednání jsou k nahlédnutí v kostele v Žebětíně.
 • Manželské ohlášky: dne 28. 9. hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství snoubenci Stanislav Tancer a Helena Kratochvílová, oba z naší farnosti.

Hledání svatyně

Název: Hledání svatyně
Autor: Opat Christopher Jamison

HledaniSvatyneHledání svatyně znamená, že se snažíme nalézt východ z labyrintu světa a objevit cestu k ráji srdce, neboli pravou spiritualitu, a tudíž hluboký duševní klid. Nelehká pouť k nalezení vlastní svatyně představuje jedno z nejhlubších dilemat naší moderní uspěchané doby, ale současně je i klíčem k jejímu řešení.
(úryvek z knihy).


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín