Ohlášky 16. února 2020

Dnes je 16. února – 6. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
17. 2.
pondělí 6. týdne v mezidobíve 13:00, za zemřelého Milana Obrovského (pohřební mše sv.)
úterý
18. 2.
úterý 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
středa
19. 2.
středa 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
20. 2.
čtvrtek 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
pátek
21. 2. 
pátek 6. týdne v mezidobíve 13:00, za zemřelou Marii Klimešovou (pohřební mše sv.)
sobota
22. 2.
svátek Stolce svatého apoštola Petrav 8:00, za našeho papeže Františka a na jeho úmysly

Příští neděle 23. února je 7. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Františka Slezáka, dvoje rodiče, bratra Jaroslava, švagra Jindřicha a jeho sestru Evičku.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: v pondělí ve 13h v Žebětíně pohřební mše sv., od úterý do čtvrtka se bohoslužby ve farnosti nekonají. V pátek 21. února bude v Žebětíně rovněž pohřební mše svatá ve 13h, večerní adorace ani mše svatá nebude.

Otec Jiří je od pondělního odpoledne do čtvrtečního večera mimo Brno, v případě nutnosti je možné mu zavolat. 

Ve středu 19. února jste zváni od 19:30 do Domku v Kohoutovicích na Otevřené společenství.

Příští neděli 23. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16 do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu vzadu na stolku.

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů.

Manželské ohlášky: v sobotu 29. února hodlají ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství pan Vojtěch Foltýn a slečna Kristýna Fuchsová, oba z naší farnosti.

Ve čtvrtek 20. 2. si připomínáme 100. výročí úmrtí fatimské vizionářky Hyacinty Marto. Při této příležitosti vyzývá generální představený Mariánského kněžského hnutí P. Luca Pescatori k duchovnímu setkání ve večeřadle a k modlitbě za jednotu se Svatým otcem a s celou církví. Čtvrteční mariánské večeřadlo se bude konat v obvyklý čas od 17:15 ve farním kostele. Jste srdečně zváni!

Ohlášky 9. února 2020

Dnes je 9. února – 5. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodiče Sýsovy a jejich děti.

Datum Liturgické oslavy v týdnu Bohoslužby
pondělí
10. 2.
památka sv. Scholastiky, pannyv 18:00, za rodinu Gracových
úterý
11. 2.
nezávazná památka Panny Marie Lurdskémše sv. v Kohoutovicích v 17:30, na úmysl dárce
středa
12. 2.
středa 5. týdne v mezidobív 14:00, za zesnulého Jaroslava Brázdu (pohřební mše svatá);a v 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
13. 2.
čtvrtek 5. týdne v mezidobív 18:00, za rodinu Linduškovu a Smutných a za živé rodiny
pátek
14. 2. 
pátek 5. týdne v mezidobív 18:00, za usmíření v rodině
sobota
15. 2.
sobota 5. týdne v mezidobív 8:00, úmysl zatím volný

Příští neděle 16. února je 6. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost

V pondělí 10. února se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Od 10. do 16. února probíhá 14. ročník Národního týdne manželství (www.tydenmanzelstvi.cz).  V jeho rámci pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá v úterý 11. února v 17 hodin přednášku jáhna Mgr. Jana Špilara „Manželství v síti“.

V kapli v Kohoutovicích se ve středu 12. února v 18:30 koná večer chval. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16 hodin do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu v poličce.

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce vzadu je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů.

Ohlášky 2. února 2020

Dnes je 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Datum Liturgické oslavy v týdnu Bohoslužby
pondělí
3. 2.
pondělí 4. týdne v mezidobív 18:00, za rodinu Ulmanových 
úterý
4. 2.
úterý 4. týdne v mezidobímše sv. v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
5. 2.
památka sv. Agáty, panny a mučednicev 11:00, za zesnulého Oleka Velyhorského (pohřební mše svatá);a v 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
6. 2.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníkův 18:00, za Blaženu Minaříkovou, manžela a dvoje rodiče
pátek
7. 2. 
pátek 4. týdne v mezidobív 18:00, za uzdravení a zdraví v rodině
sobota
8. 2.
sobota 4. týdne v mezidobív 8:00, za Růženu Prokešovou, sourozence, manžela, dvě dcery, vnučku a živé rodiny 

Příští neděle 9. února je 5. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodiče Sýsovy a jejich děti.

Nyní jste srdečně zváni do farní kavárny.

Vstupenky na farní ples jsou v prodeji ještě dnes po mši sv. u Pavla Šalomona. Případné dary do tomboly doneste, prosíme, na faru nejpozději v pondělí 3. února po mši sv. Prosíme o pomoc při úklidu sálu v neděli 9. února v 10h. Děkujeme za všechny dary i za pomoc!

V pondělí 3 února se po mši svaté koná na faře F-klub. 

Biblická hodina se koná ve středu 5. února v 19:30 na faře.

Na večer chval ve farním kostele v Žebětíně jste zváni ve čtvrtek 6. února. V rámci večera bude také možnost přijmout přímluvnou modlitbu.

Pátek 7. února je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Od 10. do 16. února probíhá 14. ročník Národního týdne manželství http://www.tydenmanzelstvi.cz/ Brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá v jeho rámci v úterý 11. února v 17h přednášku jáhna Mgr. Jana Špilara „Manželství v síti“ – Jak ochránit naši partnerskou komunikaci před vlivy internetu a sociálních sítí. Jak vybudovat ochranou síť v našem manželství a ve vztazích. Modlitba srdce, a jak nám pomáhá ke sjednocení s Bohem a s partnerem. https://www.crsp.cz/manzelstvi-v-siti/ Vstupné je dobrovolné.

V sobotu 8. února bude ve farním kostele pokřtěn Josef Čermák.

Ve středu 12. února v 18:30 se v kapli Svaté rodiny koná večer chval, který povede společenství Modlitba tancem, působící pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem.

Ohlášky 26. ledna 2020

Dnes je 26. ledna – 3. neděle v liturgickém mezidobí; papež František tuto neděli vyhlásil nedělí Božího slova a začíná jí rok Bible.  Tato mše svatá byla sloužena za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
27. 1.
pondělí 3. týdne v mezidobív 18:00, za manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
úterý
28. 1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církvemše sv. v Kohoutovicích v 17:30, za manžele Ingrovy  
středa
29. 1.
středa 3. týdne v mezidobív 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
30. 1.
čtvrtek 3. týdne v mezidobív 18:00, za Ludmilu a Vojtěcha Skalníkovy, vnuka Karla a živou rodinu
pátek
31. 1. 
památka sv. Jana Boska, knězev 18:00, za Jaroslava Lorence, za Michaelu a celou zemřelou a živou rodinu
sobota
1. 2.
sobota 3. týdne v mezidobív 8:00, na poděkování za 90 let života, s prosbou o přímluvu Panny Marie pro další léta a za živé rodiny

Příští neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Příští týden v Žebětíně po mši svaté v 9:00 bude farní kavárna. Jste srdečně zváni.

Večer chval se koná v kapli v Kohoutovicích ve středu 12. února v 18:30. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem. 

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji dnes a 2. února po mši sv. u Pavla Šalomona. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;  můžete je nezabalené donést na faru nejpozději v pondělí 3. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu. Informace u P. Doffkové 

V sobotu 1. února bude ve farním kostele pokřtěna Barbora Kateřina Kocandová.

Ohlášky 19. ledna 2020

Dnes je 19. ledna – 2. neděle v liturgickém mezidobí.  Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
20. 1.
pondělí 2. týdne v mezidobív 18:00, za rodinu Musilovu a Kaštovských
úterý
21. 1.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednicev 11:00, za zesnulého Jana Kozla (pohřební mše sv. s uložením na hřbitově v Žebětíně) 
středa
22. 1.
středa 2. týdne v mezidobív 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
23. 1.
čtvrtek 2. týdne v mezidobív 18:00, za usmíření v rodině
pátek
24. 1. 
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církvev 18:00, za Marii Drgovou, manžela a dvoje rodiče
sobota
25. 1.
svátek Obrácení svatého Pavla,  apoštolav 8:00, za Ludmilu Sýsovou, manžela Jaroslava, rodiče a sourozence

Příští neděle 26. ledna je 3. v liturgickém mezidobí; papež František tuto neděli vyhlásil nedělí Božího slova a začíná jí rok Božího slova. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny.

Ve Tříkrálové sbírce se na území celé naší farnosti vybralo celkem 155 420 Kč; v Žebětíně 92 796 Kč a v Kohoutovicích 61 354 Kč do kasiček a 1 270 prostřednictvím platebního terminálu. Děkujeme všem organizátorům a přispěvatelům.

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji po mši sv. 26. ledna a 2. února. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést na faru nejpozději do pondělí 3. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu. Informace u P. Doffkové. Do 25. ledna slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý 21. ledna se v 17:30 v kapli koná ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.

Farní ples 2020

Chcete-li věnovat dar do tomboly, přineste jej nezabalený na faru nejpozději v pondělí 3. února.  Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno (prázdné 🙂 )
Děkujeme!

Chcete-li pomoci při organizaci plesu, kontakt zde:
Petra Doffková, tel.: 604 240 107, petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz

End of content

No more pages to load

Close Menu