Ohlášky 20. ledna 2019

20. ledna je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice;
 • ve čtvrtek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve;
 • v pátek je svátek Obrácení svatého Pavla;
 • v sobotu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Sv. Anežka Římská
Sv. František Sáleský
Obrácení sv. Pavla, apoštola

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, ‚dětská‘, za zemřelé dobrodince (mešní fundace);
 • v úterý v 17:30, v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za zesnulou Jaroslavu Strouhalovou (zádušní mše sv.);
 • ve čtvrtek v 18:00, za Marii Drgovou, manžela a dvoje rodiče;
 • v pátek v 8:00, na úmysl celebranta;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl celebranta.
 • Příští neděle 20. ledna je třetí v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny.

Oznámení

 • Věnujte prosím pozornost změně pořadu bohoslužeb v pátek a sobotu – o. Jiří jede na víkend s ministranty. V pátek je mše sv. v 8:00 ráno, v sobotu mše sv. není.
 • Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání (10. ledna – 16. května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16 hodin.
 • Dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme na tento úmysl v modlitbách. V úterý 22. ledna bude od 17:30 sloužena v kapli v Kohoutovicích ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese farářka Českobratrské církve evangelické Alexandra Jacobea.
 • 29. ledna začíná v Domku Svaté rodiny cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19 hodin dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.
 • Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli nejpozději do konce ledna. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo papír do ruky. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.
 • Příští neděli budou podány podrobné informace o naší farní pouti (1. 6. do Neratova v Orlických horách). Bude také již možné se přihlásit a objednat si oběd.

Ohlášky 13. ledna 2019

13. ledna je svátek Křtu Páně, končí vánoční doba. Tato mše svatá byla sloužena za rodiče Sýsovy a jejich děti.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata;
 • v pátek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Sv. Antonín Veliký
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, ‚dětská‘, za Jaroslava Zemana, dvě manželky a syna Jiřího;
 • v úterý v 9:00, za ženy a dívky z naší farnosti;
 • ve středu v 18:00, za rodinu Březinovu;
 • ve čtvrtek v 18:00, za zesnulou Růženu Třískovou, manžela, syna, snachu, vnuka Jaroslava a živé rodiny;
 • v pátek v 18:00, úmysl zatím volný;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl celebranta.
 • Příští neděle 20. ledna je druhá v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • V Tříkrálové sbírce v Žebětíně se předminulou sobotu vybralo 73 083 Kč. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.
 • V pondělí 14. ledna se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.
 • Ve středu 16. ledna se v 19:30 koná biblická hodina na faře v Žebětíně
 • Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání (10. ledna – 16. května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16 hodin.
 • V úterý 22. ledna bude od 17:30 sloužena v kapli v Kohoutovicích ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese farářka Českobratrské církve evangelické Alexandra Jacobea.
 • 29. ledna začíná v Domku Svaté rodiny cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19 hodin dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.
 • 23. února se koná farní ples, vstupenky budou v prodeji dvě neděle před plesem. Prosíme též o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové (tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz). Informace o sponzorských darech a darech do tomboly budou sděleny později.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín