Ohlášky 23. dubna 2017

Neděle Božího milosrd.

23. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • v úterý je svátek sv. Marka, evangelisty;
 • v sobotu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky Evropy.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Sv. Marek
Sv. Kateřina Sienská

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za zemřelého manžela Jaroslava Bartoňka a duše v očistci;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 18:30, za rodiče Slezákovy, dva syny, dvoje rodiče, a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Františku a Antonína Bartošovy, jejich syna Jana, manželku a živé rodiny;
 • v pátek v 18:30, za rodiče Gabrielovy a Brázdovy;
 • v sobotu ve 8:00, na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie.
 • příští neděle 30. dubna 2017 je 3. velikonoční.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodiče Frolichovy, dceru, zetě, živé rodiny a duše v očistci.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Autobus na pouť do Mariazell je již plně obsazen; je možno se ještě přihlásit do pořadníku jako náhradníci.
 • Schůze kohoutovické části farní pastorační rady se koná v pondělí 24. dubna v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Budeme projednávat zejména program Noci kostelů, která se letos koná v kapli Svaté rodiny. Hosté jsou srdečně zváni.
 • Ve středu 26. dubna bude od 19:30 na faře v Žebětíně další biblická hodina.
 • Páteční adorace bude vždy hodinu přede mší svatou, tj. v letním čase od 17:30.

Jarní farní výlet na Pálavu

Tuto sobotu 8. dubna se koná jarní farní výlet na rozkvetlou Pálavu. Je vhodný i pro rodiny s menšími dětmi.

Možná cesta vlakem a autobusem (sraz v 8:15 na Hlavním nádraží, příjezd do Dolních Věstonic v 9:17), nebo vlastním autem. Sraz všech výletníků v Dolních Věstonicích u sousoší sv. Luitgardy před kostelem v 9:30. Možný návrat zpět do Brna hromadnou dopravou: v 15:24, 17:24 a 19:24.

Velikonoční bohoslužby 2017

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření

 • Kohoutovice: úterý 11. 4., Domek sv. Rodiny,
  17:00 – 18:00 P. Jan Pacner,
  18:15 – 19:00 P. Jiří Bůžek.
 • Žebětín: neděle 9.4., farní kostel sv. Bartoloměje,
  15:00 (po Křížové cestě) – 16:30 p. Jiří Bůžek
  16:30 – 18:00; P. Jiří Bůžek a P. František Koutný, farář v Troubsku.

Svatý týden a velikonoční triduum

9. 4. Květná neděle

 • 7:30 mše sv. Kohoutovice,
 • 9:00 mše sv. Žebětín,
 • 10:30 mše sv. Kohoutovice

10.4. Pondělí Svatého týdne

 • 17:30 mše sv. Žebětín (dětská)

11.4. Úterý Svatého týdne

 • 17:30 mše sv. Kohoutovice

12.4. Středa Svatého týdne

 • 18:00 mše sv. Žebětín

13. 4. Zelený čtvrtek

 • 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně, Žebětín. Po mši sv. adorace ‚v Getsemanech‘.

14. 4. Velký pátek

 • 18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže, Žebětín

15.4. Bílá sobota

 • od 8:00 kostel sv. Bartoloměje otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu
 • 20:00 Žebětín velikonoční vigilie s udílením svátosti křtu a biřmování

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 • 7:30 mše sv. Kohoutovice
 • 9:00 mše sv. Žebětín
 • 10:30 mše sv. Kohoutovice

17. 4. pondělí velikonočního oktávu

 • 7:30 mše sv. Kohoutovice
 • 9:00 mše sv. Žebětín

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín