Ohlášky 26. února 2017

26. února je 8. neděle v liturgickém mezidobí.
Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • ve středu je Popeleční středa, den přísného postu. Začíná postní liturgická doba.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Popeleční středa

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za Anežku Otoupalíkovou, manžela, rodiče a živé rodiny;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 18:30, na úmysl kněze;
 • ve čtvrtek v 18:00, za uzdravení vztahů v našich rodinách a v celé naší farnosti;
 • v pátek v 18:00, za Marii Vošmerovou, tchýni Marii a dvoje rodiče;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • neděle 5. března 2017 je 1. neděle postní.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Annu Ševčíkovou a za živé a zemřelé rodiny.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Mějte prosím na paměti, že středeční mše svatá začíná až v 18:30.
 • Výtěžek dnešní sbírky – Haléř sv. Petra bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za každý dar.
 • Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16:00 v Domku Svaté rodiny.
 • Zápis ze zasedání farní rady 20. února je k nahlédnutí na nástěnce u vchodu. Mimo jiné jsme se usnesli, že během června až září bude dokončena rekonstrukce Domku Svaté rodiny. Byl také projednán program naší jarní pouti do Mariazell 3. června; podrobné informace budou brzy vyvěšeny na webových stránkách.
 • Popeleční středou začíná 1. března doba postní. Mše sv. bude v 17:00 v Kohoutovicích a v 18:30 v Žebětíně. Křížovou cestu se ve farním kostele modlíme vždy v pátek přede mší svatou a v neděli ve 14:30.
 • Pátek 3. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek 3. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti.
 • V Žebětíně se v postní době farní kavárna nekoná; otec Jiří se příští neděli zúčastní mše svaté v 10:30 v katedrále sv. Petra a Pavla, při které budou naši katechumeni přijati mezi čekatele křtu.
 • V postní době se v naší farnosti budou konat biblické hodiny – rozjímání nad vybranými texty Písma svatého – střídavě v Žebětíně a v Kohoutovicích. Začínáme 15.3. v 19:30 v Domku Sv. rodiny.
 • Pod nástěnkou u vchodu si můžete vzít Průvodce postní dobou, který každoročně vydává Katechetické centrum biskupství brněnského. K dispozici též pro mobily se systémem Android.
 • Srdečně Vás zveme – také u příležitosti letošního stého výročí fatimských zjevení – k modlitbě v Mariánském večeřadle, které se koná vždy ve čtvrtek a první sobotu v měsíci jednu hodinu přede mší svatou.

Akce Biskupství brněnského v lednu 2017

Další akce Biskupství brněnského naleznete zde.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín