Farní ples 2020

Chcete-li věnovat dar do tomboly, přineste jej nezabalený na faru nejpozději v pondělí 3. února.  Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno (prázdné 🙂 )
Děkujeme!

Chcete-li pomoci při organizaci plesu, kontakt zde:
Petra Doffková, tel.: 604 240 107, petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz

Ohlášky 12. ledna 2020

Dnes je 12. ledna – svátek Křtu Páně; končí vánoční doba.  Tato mše svatá byla sloužena za Růženu Linduškovou, manžela, rodiče a živou rodinu.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
13. 1.
pondělí 1. týdne v mezidobív 18:00, za Jaroslava Zemana, dvě manželky a syna Jiřího
úterý
14. 1.
úterý 1. týdne v mezidobímše sv. v Kohoutovicích v 17:30, za tragicky zesnulého syna Pavla a oběti silničních nehod
středa
15. 1.
středa 1. týdne v mezidobív 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
16. 1.
čtvrtek 1. týdne v mezidobív 18:00, za Josefu Trčkovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence
pátek
17. 1. 
památka sv. Antonína Velikého, opatav 18:00, za Růženu a Karla Novotných, manžele Františka a Františku Juříčkovy a živou rodinu
sobota
18. 1.
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanův 8:00, na jistý úmysl a na poděkování

Příští neděle 19. ledna je 2. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

V pondělí 13. ledna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začíná 14. ledna v Žebětíně a 16. ledna v Kohoutovicích. Po dobu konání (do půli května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16 hodin.

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji po mši sv. 26. ledna a 2. února. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do čtvrtka 6. února na faru. Děkujeme. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu.  Informace u P. Doffkové. 

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli do příští neděle. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo formulářem na webu. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Od 18. do 25. ledna se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý 21. ledna se v 17:30 v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích koná ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.

V sobotu 18. ledna budou ve farním kostele pokřtěny Anna Terezie Hudcová a Sofie Malá.

V sobotu 25. ledna hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ronald-Tomáš Janíček z farnosti Brno – Bystrc a slečna Michaela Krychtálková z naší farnosti.

Ohlášky 5. ledna 2020

Dnes je 5. ledna – slavnost Zjevení Páně (Tří Králů), v naší farnosti přesunutá ze zítřejšího dne.  Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

Ohlášky 29. prosince 2019

Dnes je 29. prosince  – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Tato mše svatá byla sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zesnulou přízeň a živé rodiny.

Ohlášky 22. prosince 2019

Dnes je 22. prosince  – 4. neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
23. 12.
pondělí po 4. neděli adventnív 18:00, za vnitřní uzdravení a dary Ducha svatého do rodiny
úterý
24. 12.
úterý po 4. neděli adventní
vigilie Narození Páně
v 15:00 ‚dětská‘, za všechny děti v naší farnosti;
a ve 23:00, za Oldřicha Rückera, manželku Marii a živé rodiny
středa
25. 12.
slavnost Narození Páně,
Boží hod vánoční (zasv. svátek)
v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, manžela, sourozence a živé rodiny
čtvrtek
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníkav 9:00, za muže a mládence naší farnosti
pátek
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty v 18:00, za Rudolfa Kozla, manželku, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
sobota
28. 12.
svátek sv. Dětí betlémských, mučedníkův 8:00, za Marii Valíkovou, manžela a živou rodinu

Příští neděli 29. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zesnulou přízeň a živé rodiny.

V pondělí 23. prosince proběhne návštěva nemocných.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalšího dění ve farnosti je na nástěnkách, v občasníku č.17, na webu a na www.krestanskevanoce.cz. Vzadu si můžete vzít brožurku Křesťanský advent a Vánoce, kde je rovněž adventní a vánoční program naší farnosti.

Příští neděle je titulární slavnost kaple v Kohoutovicích. Při všech mších svatých požehnám manželům.

24. a 25. prosince po všech mších svatých bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve středu o slavnosti Narození Páně:
– ve 12 hodin vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky;
– od 15 hodin bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17 hodin pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Příležitost prohlédnout si betlém bude rovněž 26. prosince od 14 do 16 hodin.

V sobotu 28. prosince bude ve farním kostele pokřtěn Filip Havelka.

Vánoční koncerty ve farním kostele:
sobota 28. prosince v 17 hodin Trio od sv. Jakuba;
neděle 5. ledna v 18 hodin chrámový sbor Žebětín.

Vánoce 2019/20 v kostele sv. Bartoloměje

ÚT 24.12.15:00 vigilie Narození Páně, mše sv. pro děti,
předávání betlémského světla (BS)
23:00 půlnoční mše sv., zpívá chrámový sbor
ST 25.12.9:00 slavnost Narození Páně, zpívá chrámový sbor
ČT 26.12.9:00 svátek sv. Štěpána
PÁ – SO 27. – 28. 12.běžný pořad
NE 29.12.9:00 svátek Svaté rodiny, žehnání manželům
ÚT 31.12.17:00 poděkování za uplynulý rok
ST 1.1.9:00 slavnost Matky Boží Panny Marie
ČT – SO 2. – 4. 1.běžný pořad
NE 5.1.9:00 slavnost Zjevení Páně
PO – SO 6. – 11. 1. běžný pořad
NE 12.1.9:00 svátek Křtu Páně

Kostel otevřen k prohlídce betléma 25. a 26. 12. od 15 do 17 hodin a vždy půl hodiny před a po mších svatých.

Betlémské světlo bude k dispozici 24. a 25. 12. po všech mších sv. Kontakt: Filip Šalomon, tel.: 736 235 960, mail: filip.sali00@gmail.com.

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět do kasičky před kostelem v neděli 5. 1. po mši svaté. Koledníci budou chodit po Žebětíně v sobotu 4. 1.

Vánoční koncerty duchovní hudby ve farním kostele v Žebětíně:
SO 28. 12. 17:00, účinkuje Trio od sv. Jakuba;
NE   5. 1.   18:00, účinkuje chrámový sbor Žebětín.

End of content

No more pages to load

Close Menu