Ohlášky 21. srpna 2016

21. srpna je 21. neděle v mezidobí.
Tato mše svatá byla sloužena za Františku Zaplatilovu, manžela, dceru Marii a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka Panny Marie Královny.
 • Ve středu je sv. Bartoloměje, apoštola – titulární slavnost našeho kostela.
 • V sobotu je památka sv. Moniky.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Panna Maria Královna
Panna Maria Královna
Sv. Bartoloměj
Sv. Bartoloměj
Sv. Monika se synem Augustinem
Sv. Monika se synem Augustinem

Bohoslužby

 • v pondělí v 18:30, za rozšíření úcty k Pražskému Jezulátku v našem národě.
 • ve středu v 18:30, za Josefu Pospíšilovou, manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, zetě, vnuka a živé rodiny (přesun z 29.7.).
 • ve čtvrtek v 17:30, za zemřelou maminku Martu Červenou k 1. výročí úmrtí, zemřelého manžela Cyrila, zemřelého manžela Jaroslava Dvořáka a zemřelou tetu Marii Křičinskou.
 • v pátek v 18:30, za zemřelou Annu Trojanovou, manžela Viléma, syny Oldřicha a Stanislava a živé rodiny.
 • v sobotu v 8:00, za Ladislava Černého, syna a rodiče.
 • neděle 28. srpna: 22. v mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost a za žebětínskou chasu.
 • V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Mějte prosím na paměti, že čtvrteční mše svatá začíná již v 17:30.
 • Ve středu 24. 8. je sv. Bartoloměje, titulární slavnost našeho kostela, a v neděli 28. 8. se uskuteční tradiční Bartolomějské hody. Ve farním kostele bude sloužena slavná mše svatá v 9:00; na jejím konci požehnám dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní brašny a pomůcky. Prosím, nezapomeňte si přinést s sebou. V 15:30 pak bude v našem kostele požehnání žebětínské chase.
 • Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 12. a 13. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.
 • Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých nebo ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Obě přípravy začnou v průběhu září.
 • Manželské ohlášky: dne 3. září hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství pan Karel Kratochvíl z farnosti Moravská Nová Ves a slečna Aneta Vlahová.

Hledání svatyně

Název: Hledání svatyně
Autor: Opat Christopher Jamison

HledaniSvatyneHledání svatyně znamená, že se snažíme nalézt východ z labyrintu světa a objevit cestu k ráji srdce, neboli pravou spiritualitu, a tudíž hluboký duševní klid. Nelehká pouť k nalezení vlastní svatyně představuje jedno z nejhlubších dilemat naší moderní uspěchané doby, ale současně je i klíčem k jejímu řešení.
(úryvek z knihy).


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Nebe v mé duši

Název: Nebe v mé duši – Exercicie s Alžbětou od Trojice
Autor: Conrad De Meester

NebeVMeDusiDám vám své tajemství, říká Alžběta, myslete na Boha, který ve vás přebývá, na Boha, jehož jste chrámem…
Duše si pomalu přivykne žít v jeho jemné společnosti, pochopí, že v sobě nosí malé Nebe, v němž si Bůh lásky učinil příbytek.
(úryvek z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín