Ohlášky 25. června 2017

25. června je 12. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Jaroslava Obrovského, rodiče, sestru Marii a rodinu Kvardovu.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve středu je památka sv. Ireneje z Lyonu, biskupa a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V tento den si také připomínáme 240. výročí založení naší diecéze.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Sv. Irenej
Sv. Petr
Sv. Pavel
Výročí posvěcení katedrály

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za uzdravení nemocného dítěte;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 18:30, za Stanislava Jelínka, manželku a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Jaroslava Slezáka, bratra Františka, rodiče a celou přízeň;
 • v pátek v 18:30, za rodinu Čtvrtníčkovu, Kozlovu a Myškovu a celou živou a zemřelou přízeň;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • příští neděle 2. července 2017 je 13. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a formaci kněží.
 • Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30. Hosté jsou srdečně vítáni.
 • Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.
 • O prázdninách bude v Kohoutovicích jen jedna mše sv. v neděli v 7:30.
 • 5. července začíná na výstavišti letošní Katolická charismatická konference. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/

Kefasfest 2017

Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Šestý ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 23. do 25. června 2017.

Rozvrh výuky náboženství 2017/18

jezisADetiPokud chcete, aby se Vaše dítě účastnilo výuky náboženství ve školním roce 2017/18 na některé škole ve farnosti (ZŠ Chalabablova, ZŠ Pavlovská, ZŠ Otevřená, fara), vyplňte, prosíme, přihlášku. V papírové podobě ji naleznete v kapli a ve farním kostele. Vyplněné přihlášky (každé dítě potřebuje svou vlastní) pošlete mailem nebo předejte osobně co nejdříve otci Jiřímu nebo paní katechetce.

Výuka náboženství 2017/2018

Žebětín

ZŠ Otevřená – otec Jiří – pondělí
4. a 5. třída: 13:30 – 14:15
1. – 3. třída: 14:45 – 15:25

Fara – otec Jiří – pondělí
6. – 9. třída: 16 – 17 hodin

Kohoutovice

ZŠ Chalabalova – H. Strmisková – pondělí
1. a 2. třída: 13:15 – 14:00
3. třída: 14:00 – 14:45
 
středa nebo čtvrtek
4. a 5. třída: 14.15 – 15.00 (bude upřesněno)
 
ZŠ Pavlovská – M. Jírů – úterý
1. a 2. třída: 14:00 – 14:45
3. třída: 15:00 – 15:45
4.  a 5. třída – ještě v jednání

Příprava na 1. sv. přijímání

Žebětín – fara úterý 13:15 – 14:00
Kohoutovice – Domek zřejmě čtvrtek 14:30 – 15:15
(případně původní termín – úterý 16:15 – 17:00)
první setkání 9. 1. 2018


Rozvrh výuky náboženství v roce 2016/17 naleznete zde.
Rozvrh výuky náboženství v roce 2015/16 naleznete zde.

Hra Poklady brněnské diecéze

Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech v každém z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny.

Informace, pravidla hry a podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách http://biskupstvi.cz/poklady2017.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín