Ohlášky 14. dubna 2019

14. dubna je Květná neděle, začíná Svatý týden. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 , dětská‘ , za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň a živou rodinu;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00 (památka Večeře Páně), za Anežku Otoupalíkovou, manžela, rodiče a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 13:00 (pohřební), za zesnulého pana ing. Stanislava Kyseláka;
 • v pátek v 18:00, velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže;
 • v sobotu ve 20:00, velikonoční vigilie, za živou a zemřelou rodinu Levíčkovu, Petříkovu a Šalandovu;
 • Příští neděle 21. dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod Velikonoční. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za rodiče Frolichovy, dcery, zetě a duše v očistci . V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Začíná Svatý týden; příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
 • Poslední nedělní křížová cesta dnes ve 14.30 ve farním kostele bude opět dětská.
 • Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je na venkovní nástěnce, webu a ve farním občasníku.
 • Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté zemi.
 • Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího. Vzadu na stolku s tiskem se můžete také zapsat na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu.
 • Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple svaté Rodiny 5 minut před začátkem.
 • Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise z Haiti se uskuteční 26. – 28. dubna.
 • Manželské ohlášky: dne 27. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství pan Jaroslav Šuráň a slečna Kateřina Vedrová, oba z naší farnosti.

Jaký bůh, taková spiritualita

…Jaká spiritualita, taková společnost. Tato přednáška Ladislava Heryána o chápání Boha a české společnosti mě (Radomíra Kadlece) včera zaujala na jůtubu.

Mluvit o Bohu s takovou nesmělostí a až téměř nejistotou jsem ještě žádného katolického kněze neslyšel. Dost možná, že to plyne právě z jeho velké úcty k tomu, který je nad ním, a k člověku, který je před ním.

Jedna z myšlenek (spíše okrajových): Naprosto chápu lidi, kteří odmítají náboženství, ale věří v „něco nad námi“. Náboženství se totiž snaží Boha uchopit, definovat, to však není dobře možné. Člověk jej ale může zažít.

Postní obnova – změna místa

Pozor, postní duchovní obnova se nemůže konat v Katolickém domě. Proběhne proto v Domku Svaté rodiny v Kohoutovicích v sobotu 23. března od 16 hodin.

Postní duchovní obnova 2019

End of content

No more pages to load

Close Menu