Ohlášky 22. října 2017

22. října je 29. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Svatí Šimon a Juda

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za Jana Ševčíka a živé i zesnulé členy rodiny;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v  8:00, úmysl zatím volný;
 • ve čtvrtek v 18:00, za zemřelou rodinu Helánovu a Kubovu, za zemřelou přízeň a na jistý úmysl;
 • v pátek v 18:00, za Jaroslava Jedličku, rodiče, bratra a švagrovou;
 • v sobotu v 8:00, za Marii Stejskalovou, manžela a dvoje rodiče.
 • příští neděle 29. října je 31. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za zemřelé a žijící členy Katolického spolku.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná sbírka na misie. Za všechny příspěvky děkujeme. Prosíme, vzpomeňte na misie také ve své soukromé modlitbě či modlitbě v rodině.
 • Děkujeme všem, kdo pomáhali při farním dobročinném bazaru a samozřejmě také štědrým dárcům. Podařilo se vybrat 10.400Kč. Na školné Louise pošleme 6.500Kč, 3.900Kč půjde na vybavení Domku Svaté rodiny.
 • Biblická hodina ve středu 25. října v Žebětíně nebude, otec Jiří je pozván na koncert. Středeční mše svatá v Žebětíně je přesunuta na 8:00.
 • Ve čtvrtek 26. října je adorační den farnosti. Celodenní adorace bude v Žebětíně od 8 do 18 hodin, v Kohoutovicích bude naposledy říjnový růženec v 18:30 a navazuje adorace do 20 hodin. Prosíme, zapište se do seznamu na stolku s tiskem, aby v kostele po celou dobu někdo byl.
 • V neděli 19. listopadu oslavíme v kapli a v Domku v Kohoutovicích Den Bible – od 16 hodin čtení a poté přednáška „Písmo a Duch svatý v našem životě“ biblistky, dominikánky a bývalé děkanky CMTF UPOL Gabriely Vlkové, ThD.
 •  7. číslo farního občasníku na webu a na stolku s tiskem.
 • V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.
 • Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.
 • Manželské ohlášky: dne 4. 11. hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně uzavřít manželství slečna Veronika Petranová a pan Jiří Dočekal, oba z naší farnosti.

Nevyžádané rady mládeži

Název: Nevyžádané rady mládeži
Autor: Marek Vácha

Autor čtenáře (a to nejen mladé lidi) provokuje a povzbuzuje k tomu, aby dělali a prožívali všechno naplno, radostně a s elánem, protože se žádná chvíle v životě nebude už víckrát opakovat.
„Jsi pozván ke svatosti, k ničemu menšímu. Tak výzvu prosím zvedni a ničeho se neboj. Hříchy jsi měl, máš a pravděpodobně mít Budeš – to Ti nesmí zabránit v letu. ” (ukázka z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Svět bez Boha

Název: Svět bez Boha
Autor: Tomáš Halík, Anselm Grün

12 teologických meditací o lidském hledání Boha a pochybnostech s tím spojených. Knížka osloví všechny, kdo i přes krize víry nerezignovali na svůj duševní a duchovní vývoj a nespokojí se s jednoduchými a zaručenými návody na život.
„Dobrý boj víry nemusí znamenat vítězství nad pochybností už na tomto světě; zpravidla končí až v náručí toho, který nás očekává až za hranicí všeho představitelného. ” (ukázka z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín