Ohlášky 5. května 2019

5. května je třetí neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za dceru, vnuky a dary Ducha svatého pro celou rodinu.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 „dětská“, za zesnulé dobrodince (mešní fundace);
 • ve středu v 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:00,za Antonína a Františku Bartošovy, syna Jana, manželku Veroniku a živé rodiny;
 • v pátek v 18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče;
 • v sobotu v 8:00, za Františka Valíka, manželku a živé rodiny;
 • Příští neděle 12. května je čtvrtá velikonoční, tzv. neděle Dobrého pastýře. Je to také den modliteb za duchovní povolání. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost . V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Nyní jste srdečně zváni na požehnání nově pořízené hasičské cisterny, ihned po mši svaté před kostelem. V 10.30 bude prohlídka techniky před hasičskou zbrojnicí. Zároveň se koná farní kavárna.
 • Minulý týden jsme na farním dobročinném bazaru vybrali 10.150Kč. Všem dárcům a pomocníkům velmi děkujeme! 6.500Kč zajistí na rok vzdělání Louise, zbylých 3.650Kč bylo odesláno Mary´s Meals.
 • Májové pobožnosti se ve farním kostele modlíme denně 40 minut přede mší sv., v neděli již v 17 hodin.
 • Biblická hodina na faře se koná ve středu 8. května od 19:30.
 • Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů vzadu na stolku do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte od 5. května paní Ireně Čornejové.
 • V sobotu 11. května budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Tomáš Kofroň a Helena Havlíčková.
 • Manželské ohlášky: dne 18. května hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství slečna Anna Balšíková z naší farnosti a pan Vlastimil Čech.
 • Zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok bude k nahlédnutí na vnitřní nástěnce.

Ohlášky 28. dubna 2019

28. dubna je druhá neděle velikonoční, tzv. neděle Božího milosrdenství. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Jaký bůh, taková spiritualita

…Jaká spiritualita, taková společnost. Tato přednáška Ladislava Heryána o chápání Boha a české společnosti mě (Radomíra Kadlece) včera zaujala na jůtubu.

Mluvit o Bohu s takovou nesmělostí a až téměř nejistotou jsem ještě žádného katolického kněze neslyšel. Dost možná, že to plyne právě z jeho velké úcty k tomu, který je nad ním, a k člověku, který je před ním.

Jedna z myšlenek (spíše okrajových): Naprosto chápu lidi, kteří odmítají náboženství, ale věří v „něco nad námi“. Náboženství se totiž snaží Boha uchopit, definovat, to však není dobře možné. Člověk jej ale může zažít.

End of content

No more pages to load

Close Menu