Archiv autora: Radomír Kadlec

Ohlášky 17. června 2018

17. června je 11. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, manželku Anežku, syna Pavla a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Povolání sv. Aloise Gonzagy

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 ‚dětská‘, na poděkování a na úmysly dárce;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za Václava a Amálii Beranovy, jejich děti a zemřelou přízeň;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Milana Obrovského, jeho rodiče, Ludmilu Obrovskou, rodinu Křivánkovu a živé rodiny;
 • v pátek v 18:30, za Marii Kozlovou, manžela a dvoje rodiče;
 • v sobotu v 8:00, za Františku Palátovou.
 • příští neděle 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce.
 • Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách farnosti, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.
 • Příští neděli 24. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „vitrážové okno“.
 • Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.
 • V úterý 26. 6. se po mši sv. uskuteční v Domku Sv. rodiny v Kohoutovicích přednáška o projektu Mary´s Meals.
 • Koncem září začíná v naší farnosti kurz Alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, nebo se chtěl ještě informovat, přidat se do týmu apod., může se přihlásit Petře Doffkové či Ireně Veselé. Ti, kdo se za kurz Alfa modlí, mohou být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.

Rozvrh výuky náboženství 2018/19

jezisADetiPokud chcete, aby se Vaše dítě účastnilo výuky náboženství ve školním roce 2018/19 na některé škole ve farnosti (ZŠ Chalabablova, ZŠ Pavlovská, ZŠ Otevřená, fara), vyplňte, prosíme, přihlášku. V papírové podobě ji naleznete v kapli a ve farním kostele. Vyplněné přihlášky (každé dítě potřebuje svou vlastní) pošlete mailem nebo předejte osobně co nejdříve otci Jiřímu nebo paní katechetce.

Výuka náboženství 2018/2019

Žebětín

ZŠ Otevřená – otec Jiří – pondělí
4. a 5. třída: 13:30 – 14:15
1. až 3. třída: 14:45 – 15:25

Fara – otec Jiří – pondělí
6. – 9. třída: 16 – 16:45 hodin

Kohoutovice

ZŠ Chalabalova – H. Strmisková – pondělí
1. a 2. třída: 13:15 – 14:00
3. třída: 14:00 – 14:45
 
středa nebo čtvrtek (bude upřesněno začátkem září dle rozvrhu)
4. a 5. třída: 14.15 – 15.00 (může dojít k drobné změně času)
 
ZŠ Pavlovská – H. Strmisková – úterý
1. a 2. třída: 14:00 – 14:45
3. třída: 15:00 – 15:45

otec Jiří – úterý
4.  a 5. třída – 15:00 – 15:45

Příprava na 1. sv. přijímání

Žebětín – fara úterý 13:25 – 14:10
Kohoutovice – Domek zřejmě čtvrtek 14:40 – 15:25
(může dojít k drobné změně času podle zářijového rozvrhu dětí)
Děti připravuje otec Jiří od 8. ledna 2019

Termín slavnosti:
19. května 2019 Kohoutovice
26. května 2019 Žebětín


Rozvrh výuky náboženství v roce 2017/18 naleznete zde.
Rozvrh výuky náboženství v roce 2016/17 naleznete zde.
Rozvrh výuky náboženství v roce 2015/16 naleznete zde.