Archiv autora: Radomír Kadlec

Ohlášky 21. května 2017

21. května je 6. neděle velikonoční. Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně –doporučený svátek;
 • v pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Nanebevstoupení Páně
Sv. Filip Neri

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče a sourozence;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 19:00, za zemřelou Marii Lucii Pospíšilovou a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Josefu Beranovou, dceru a zemřelou přízeň;
 • v pátek v 18:30, na poděkování a za živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu.
 • příští neděle 28. května 2017 je 7. velikonoční.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodinu Mádrovu, na poděkování za dary Ducha svatého, na jistý úmysl a za všechny duše, na které nikdo nepamatuje.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Mějte prosím na paměti, že mše svatá ve středu 24.5. bude posunuta na 19:00. O. Jiří ve středu doprovází zájezd společenství seniorů do Želivi a na Křemešník u Pelhřimova.
 • Májové pobožnosti se ve farním kostele modlíme po celý květen v neděli v 18:00 a ve všední den přede mší svatou.
 • Ve středu 24. května bude od 20:00 na faře v Žebětíně další biblická hodina.
 • Ve čtvrtek 25. května je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. bude také v Kohoutovicích v 17:00. Úřední hodiny na faře v Žebětíně budou proto pouze do 16:30.
 • Příští neděli 28. května proběhne v Žebětíně slavnost prvního svatého přijímání. Večer od 17:00 bude na farní zahradě setkání a oslava.
 • Odjezd na pouť do Mariazell bude v sobotu 3.6. v 5:00 ze Žebětína a v 5:10 z Kohoutovic. Prosíme o dochvilnost.
 • Farní víkend letos proběhne v sobotu 9. 9. (pouť na Vranov) a v neděli 10. 9. (farní den). Prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích.
 • Manželské ohlášky: dne 3.6. hodlají v kapli Sv. rodiny uzavřít manželství slečna Barbora Mičudová z Kohoutovic a pan Martin Kašík.

Jarní farní výlet na Pálavu

Tuto sobotu 8. dubna se koná jarní farní výlet na rozkvetlou Pálavu. Je vhodný i pro rodiny s menšími dětmi.

Možná cesta vlakem a autobusem (sraz v 8:15 na Hlavním nádraží, příjezd do Dolních Věstonic v 9:17), nebo vlastním autem. Sraz všech výletníků v Dolních Věstonicích u sousoší sv. Luitgardy před kostelem v 9:30. Možný návrat zpět do Brna hromadnou dopravou: v 15:24, 17:24 a 19:24.