Ohlášky 3. května 2015

Sv. Filip
Sv. Filip

3. května 2015 je V. neděle velikonoční (sv. Filipa a Jakuba, apoštolů)

Mše svatá za Josefa Prokeše, sourozence, manželku, dvě dcery a živé rodiny.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

V 18:00 májová pobožnost.

Ohlášky 26. dubna 2015

26. dubna 2015 je IV. neděle velikonoční – Dobrého pastýře.

Mše svatá za farníky, dobrodince, povolání k duch. stavu a maturanty.

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Odpoledne nebude žádná pobožnost.

70. výročí ukončení II. světové války

V těchto dnech je tomu 70 let od ukončení II.světové války. I Žebětín měl své oběti na životech. Vzpomeňme na ty, kteří obětovali své životy za naši svobodu. Také několik domů vyhořelo a další byly poškozeny. A náš kostel byl zasažen čtyřmi střelami. Dvě zasáhly věž a dvě střechu  kostela. I okna byla rozbitá a zdi byly posety otvory po ručních zbraních. Kdyby někdo vlastnil fotografie z této doby, a nejen kostela, prosím o zapůjčení ke zveřejnění.

Děkuji, Václav Kříž

Ohlášky 12. dubna 2015

12. dubna 2015 je II. neděle velikonoční BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Mše svatá za farníky, dobrodince a aktuální úmysly.

Odpoledne nebude žádná pobožnost.

Ohlášky 5. dubna 2015

BoziHodVelikonocni5. dubna 2015 je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Mše svatá za rodiče Frolichovy, dceru, zetě, živé rodiny a duše v očistci.

Odpoledne ve 14:30 TE DEUM a svátostné požehnání.

Následující týden – velikonoční oktáv

Ohlášky 29. března 2015

KvetnaNedele29. března 2015 je Květná (Pašijová) neděle

Mše svatá za farníky a dobrodince.

Odpoledne ve 14:30 pobožnost křížové cesty s příležitostí ke svátosti smíření.

Následující týden SVATÝ TÝDEN.

End of content

No more pages to load

Close Menu