Významná životní jubilea našich bývalých duchovních správců

  • Post category:Článek

Milí farníci,

Ve druhé polovině letošního května se sešlo několik významných životních jubileí kněží, kteří působili v naší farnosti:

20. 05. 2020   oslaví 60. narozeniny Mons. Ing. Martin Holík, ředitel Radia  Proglas a farní vikář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1993 – 1995

23. 05. 2020 oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Pavel Haluza, rektor kostela Božského Srdce Páně v Rajhradě a duchovní správce sester těšitelek v Rajhradě; v naší farnosti působil mezi lety 2006 – 2015

31.05. 2020 oslaví 90. narozeniny Mons. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc., výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1995 – 2006

Všem bývalým duchovním správcům telefonicky nebo osobně popřeji za celou naši farnost. Prosím, nezapomínejme na ně v modlitbě; jistě je také potěší, když jim zavoláte, napíšete e-mail nebo pošlete pohlednici. Kontakty ze samozřejmých důvodů nebudu zveřejňovat; kdo byste potřeboval znát adresu či telefon, neváhejte se na mne obrátit. 

S požehnáním, +P. Jiří.

Pastorace v karanténě – průzkum zájmu

  • Post category:Článek

Milí farníci i ostatní návštěvníci našich webových stránek,

již nyní je jasné, že mimořádná situace spojená s pandemií koronaviru potrvá delší dobu a rozhodně neskončí slavením Velikonoc. Velmi se zamýšlím nad formou, kterou bych vám – jak je to mým úkolem i mou radostí – zprostředkoval alespoň nasycení ze stolu Božího slova. Několik z vás již projevilo zájem se účastnit domácího slavení Eucharistie v malých společenstvích, ale moc rád bych byl v nějakém kontaktu i s těmi ostatními. Nabízí se samozřejmě prostředí Internetu. Na druhou stranu – škála možností, co shlédnout, přečíst si nebo vyslechnout je už tak nepřeberná; mše svaté přenášejí online v mnoha různých farnostech a já přemýšlím, jestli má vůbec cenu k tomu ještě něco přidávat navíc.

Proto jsem se rozhodl Vás požádat o účast v následujícím internetovém hlasování: 

Toto hlasování je již ukončeno

Pastorace v karanténě - průzkum zájmu
31 hlasů

Moc děkuji, že jste hlasovali; a ještě bych Vás chtěl znovu povzbudit k tomu, abyste se mi KDYKOLI (mimo hluboké noci) A S  ČÍMKOLI NEBÁLI ZAVOLAT NA ČÍSLO 734 271 856. 

Ze srdce žehnám, + váš otec Jiří.

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

  • Post category:Článek

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu. Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují.

Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

End of content

No more pages to load