Archiv rubriky: Článek

Velikonoční bohoslužby 2017

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření

 • Kohoutovice: úterý 11. 4., Domek sv. Rodiny,
  17:00 – 18:00 P. Jan Pacner,
  18:15 – 19:00 P. Jiří Bůžek.
 • Žebětín: neděle 9.4., farní kostel sv. Bartoloměje,
  15:00 (po Křížové cestě) – 16:30 p. Jiří Bůžek
  16:30 – 18:00; P. Jiří Bůžek a P. František Koutný, farář v Troubsku.

Svatý týden a velikonoční triduum

9. 4. Květná neděle

 • 7:30 mše sv. Kohoutovice,
 • 9:00 mše sv. Žebětín,
 • 10:30 mše sv. Kohoutovice

10.4. Pondělí Svatého týdne

 • 17:30 mše sv. Žebětín (dětská)

11.4. Úterý Svatého týdne

 • 17:30 mše sv. Kohoutovice

12.4. Středa Svatého týdne

 • 18:00 mše sv. Žebětín

13. 4. Zelený čtvrtek

 • 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně, Žebětín. Po mši sv. adorace ‚v Getsemanech‘.

14. 4. Velký pátek

 • 18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže, Žebětín

15.4. Bílá sobota

 • od 8:00 kostel sv. Bartoloměje otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu
 • 20:00 Žebětín velikonoční vigilie s udílením svátosti křtu a biřmování

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 • 7:30 mše sv. Kohoutovice
 • 9:00 mše sv. Žebětín
 • 10:30 mše sv. Kohoutovice

17. 4. pondělí velikonočního oktávu

 • 7:30 mše sv. Kohoutovice
 • 9:00 mše sv. Žebětín

Akce Biskupství brněnského v lednu 2017

Další akce Biskupství brněnského naleznete zde.