Knižní tipy z farní knihovny

Síla přímluvné modlitby

Název: Síla přímluvné modlitby
Autor: Kateřina Lachmanová

SilaPrimluvneModlitbyPřímluvná modlitba je projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho lásky…
(úryvek z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Farář světla

Název: Farář světla
Autor: Wilhelm Hünermann

FararSvetlaBeletristicky zpracovaný životopis papeže Jana XXIII., kterému Italové dodnes říkají dobrotivý papež. Iniciátor II. Vatikánského koncilu, který si svou dobrotou, smyslem pro humor a opravdovostí ve vztahu k Bohu získával důvěru a sympatie nejen v církvi.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Laudato si – Buď pochválen

Název: Laudato si – Buď pochválen, encyklika o péči o společný domov
Autor: Papež František

LaudatoSiDruhá encyklika papeže Františka adresovaná všem lidem dobré vůle. Její název pochází z chvalozpěvu svatého Františka z Assisi, který nám připomíná, že Země je náš společný dům. Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Tiché světlo

Název: Tiché světlo
Autor: Louis de Wohl

TicheSvetloLidsky pojatý příběh jednoho z nejvýznamnějších teologů své doby, učitele církve, mystika Tomáše Akvinského.
Autor popisuje jeho vnitřní zrání na pozadí krutých poměrů italských zemí 13. století a představuje jej jako usilovného hledače pravdy.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Příběhy z jiného vesmíru

Název: Příběhy z jiného vesmíru
Autor: Marek Vácha

PribehyZJinehoVesmiruNyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance… Tento biblický text mě napadl při čtení nové knihy Marka Váchy. Z jeho upřímných slov v této knize vyplývá, že občas problesknou v našich životech střípky nebe, jde o to si jich všímat a pomáhat k tomu i lidem kolem nás.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

O eucharistii

Název: O eucharistii
Autor: Vojtěch Kodet

OEucharistiiPokorný Bůh se dovede na nás dívat tak, že nám vrací důstojnost. Před ním můžeme ze svého srdce vyplavit Vše, co nás trápí,…Je stále připraven nás přijmout, vyslechnout, ale nejen to, také nám poradit a uzdravit naše zraněná srdce. (ukázka z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Vězení s klíčem uvnitř

Název: Vězení s klíčem uvnitř
Autor: Kateřina Lachmanová

VezeniSKlicemUvnitr3. přepracované a doplněné vydání
O odpuštění sobě, druhým lidem, Bohu, o příčinách tohoto stavu, těžkostech s tím spojených a o cestě ven z tohoto vězení, kam sami sebe uzavíráme, pojednává tato kniha.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Andělé v kurzu

Název: Andělé v kurzu
Autor: Notker Wolf

AndeleVKurzuKrátká zamyšlení známého benediktina, ze kterých je patrné, že pokud člověk dovolí Bohu vstoupit do všech situací a vztahů, které v životě prožívá, může skrze něj do nich Bůh vnést svůj pokoj.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Jak potěšit zpovědníka

Název: Jak potěšit zpovědníka
Autor: Aleš Opatrný

Kniha_A_Opatrny_Jak_potesit_zpovednikaKnížka o slavení svátosti smíření, o jejím skvělém uzdravujícím účinku, který je mnohdy nepochopený a nedoceněný. Zpověď nemá usvědčovat člověka z toho, kolik je v něm špatnosti, ale je to dar od Boha, který člověku umožňuje znovu si uvědomit svou vlastní velikost.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Učednictví

Název: Učednictví
Autor: Vojtěch Kodet

Kniha_V_Kodet_Ucednictvi„Podstata křesťanského života nespočívá v tom, že chodíme do kostela, že máme větší nebo menší povědomí o článcích víry. Jádra křesťanství se začínáme dotýkat v okamžiku, kdy pochopíme a na vlastní kůži prožijeme, že Bůh je ten, který si nás zamiloval.“


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová.

End of content

No more pages to load

Close Menu