Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky 26. ledna 2020

Dnes je 26. ledna – 3. neděle v liturgickém mezidobí; papež František tuto neděli vyhlásil nedělí Božího slova a začíná jí rok Bible.  Tato mše svatá byla sloužena za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
27. 1.
pondělí 3. týdne v mezidobív 18:00, za manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
úterý
28. 1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církvemše sv. v Kohoutovicích v 17:30, za manžele Ingrovy  
středa
29. 1.
středa 3. týdne v mezidobív 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
30. 1.
čtvrtek 3. týdne v mezidobív 18:00, za Ludmilu a Vojtěcha Skalníkovy, vnuka Karla a živou rodinu
pátek
31. 1. 
památka sv. Jana Boska, knězev 18:00, za Jaroslava Lorence, za Michaelu a celou zemřelou a živou rodinu
sobota
1. 2.
sobota 3. týdne v mezidobív 8:00, na poděkování za 90 let života, s prosbou o přímluvu Panny Marie pro další léta a za živé rodiny

Příští neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Příští týden v Žebětíně po mši svaté v 9:00 bude farní kavárna. Jste srdečně zváni.

Večer chval se koná v kapli v Kohoutovicích ve středu 12. února v 18:30. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem. 

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji dnes a 2. února po mši sv. u Pavla Šalomona. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;  můžete je nezabalené donést na faru nejpozději v pondělí 3. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu. Informace u P. Doffkové 

V sobotu 1. února bude ve farním kostele pokřtěna Barbora Kateřina Kocandová.

Ohlášky 19. ledna 2020

Dnes je 19. ledna – 2. neděle v liturgickém mezidobí.  Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
20. 1.
pondělí 2. týdne v mezidobív 18:00, za rodinu Musilovu a Kaštovských
úterý
21. 1.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednicev 11:00, za zesnulého Jana Kozla (pohřební mše sv. s uložením na hřbitově v Žebětíně) 
středa
22. 1.
středa 2. týdne v mezidobív 16:30 (dětská), za zemřelou maminku a její příbuzné
čtvrtek
23. 1.
čtvrtek 2. týdne v mezidobív 18:00, za usmíření v rodině
pátek
24. 1. 
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církvev 18:00, za Marii Drgovou, manžela a dvoje rodiče
sobota
25. 1.
svátek Obrácení svatého Pavla,  apoštolav 8:00, za Ludmilu Sýsovou, manžela Jaroslava, rodiče a sourozence

Příští neděle 26. ledna je 3. v liturgickém mezidobí; papež František tuto neděli vyhlásil nedělí Božího slova a začíná jí rok Božího slova. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny.

Ve Tříkrálové sbírce se na území celé naší farnosti vybralo celkem 155 420 Kč; v Žebětíně 92 796 Kč a v Kohoutovicích 61 354 Kč do kasiček a 1 270 prostřednictvím platebního terminálu. Děkujeme všem organizátorům a přispěvatelům.

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji po mši sv. 26. ledna a 2. února. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést na faru nejpozději do pondělí 3. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu. Informace u P. Doffkové. Do 25. ledna slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý 21. ledna se v 17:30 v kapli koná ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.

Ohlášky 12. ledna 2020

Dnes je 12. ledna – svátek Křtu Páně; končí vánoční doba.  Tato mše svatá byla sloužena za Růženu Linduškovou, manžela, rodiče a živou rodinu.

Ohlášky 5. ledna 2020

Dnes je 5. ledna – slavnost Zjevení Páně (Tří Králů), v naší farnosti přesunutá ze zítřejšího dne.  Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

Ohlášky 29. prosince 2019

Dnes je 29. prosince  – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Tato mše svatá byla sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zesnulou přízeň a živé rodiny.

Ohlášky 22. prosince 2019

Dnes je 22. prosince  – 4. neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
23. 12.
pondělí po 4. neděli adventnív 18:00, za vnitřní uzdravení a dary Ducha svatého do rodiny
úterý
24. 12.
úterý po 4. neděli adventní
vigilie Narození Páně
v 15:00 ‚dětská‘, za všechny děti v naší farnosti;
a ve 23:00, za Oldřicha Rückera, manželku Marii a živé rodiny
středa
25. 12.
slavnost Narození Páně,
Boží hod vánoční (zasv. svátek)
v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, manžela, sourozence a živé rodiny
čtvrtek
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníkav 9:00, za muže a mládence naší farnosti
pátek
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty v 18:00, za Rudolfa Kozla, manželku, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
sobota
28. 12.
svátek sv. Dětí betlémských, mučedníkův 8:00, za Marii Valíkovou, manžela a živou rodinu

Příští neděli 29. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zesnulou přízeň a živé rodiny.

V pondělí 23. prosince proběhne návštěva nemocných.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalšího dění ve farnosti je na nástěnkách, v občasníku č.17, na webu a na www.krestanskevanoce.cz. Vzadu si můžete vzít brožurku Křesťanský advent a Vánoce, kde je rovněž adventní a vánoční program naší farnosti.

Příští neděle je titulární slavnost kaple v Kohoutovicích. Při všech mších svatých požehnám manželům.

24. a 25. prosince po všech mších svatých bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve středu o slavnosti Narození Páně:
– ve 12 hodin vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky;
– od 15 hodin bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17 hodin pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Příležitost prohlédnout si betlém bude rovněž 26. prosince od 14 do 16 hodin.

V sobotu 28. prosince bude ve farním kostele pokřtěn Filip Havelka.

Vánoční koncerty ve farním kostele:
sobota 28. prosince v 17 hodin Trio od sv. Jakuba;
neděle 5. ledna v 18 hodin chrámový sbor Žebětín.

Ohlášky 15. prosince 2019

Dnes je 15. prosince  – 3. neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání. 

End of content

No more pages to load

Close Menu