Archiv rubriky: Ohlášky

Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky 16. září

16. září je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, korejských mučedníků;
 • v pátek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Sv. Ondřej Kim Tae-gon
Sv. Matouš

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za Františka Roháče, rodiče, bratra a živé rodiny;
 • ve středu v 18:30, za Františka a Marii Vašulínovy a celou rodinu Žílovu a Vašulínovu;
 • ve čtvrtek v 18:30, za zdraví duše i těla pro rodinu;
 • v pátek v 18:30, za Anežku a Bohumila Chroustovy, jejich rodiče, sourozence a živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za Ladislava Stejskala, manželku, pravnučku a dvoje rodiče.
 • Příští neděli 23. září je 25 v mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za rodiče Křížovy, sourozence, syna a živé rodiny.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Ze srdce děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci farního dne.
  Na farním dnu se vybralo 15.920, částkou jsme pokryli náklady farního dne.
 • Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézePříští neděli 23. září se koná sbírka na podporu kněží a pastorace – fond PULS. Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.
 • Pravidelná výuka náboženství začíná zítra 17. září na ZŠ Otevřená a na faře dle zveřejněného rozvrhu.
 • Kurz alfa začíná 26. září, koná se 1x týdně vždy ve středu od 18 hodin v Domku.
 • 6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18 hodin a úklidu v neděli 7. října odpoledne.
 • Petici na podporu manželství lze podepsat na stolku s tiskem, předpokládáme její odeslání koncem září.
 • Manželské ohlášky: v pátek 28. 9. hodlají ve farnosti Brno- dóm uzavřít manželství slečna Denisa Chytilová z naší farnosti a pan Steven Odendaal z Jihoafrické republiky.
 • Naše farnost se v pátek 21. 9. od 18:00 připojí k iniciativě A zvony zvoní, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne míru. Má za cíl v jeden okamžik rozeznít po Evropě co největší počet zvonů jako symbol mír.

Ohlášky 9. září 2018

9. září slavíme slavnost 95. výročí posvěcení našeho chrámu, příští týden je 23. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 byla sloužena za živé a zemřelé rodiny Prokešovy a Jurčekovy.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;
 • v pátek je svátek Povýšení svatého kříže;
 • v sobotu je památka Panny Marie Bolestné.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za Františka Brázdu, manželku, a zemřelé příbuzné;
 • ve středu v 18:30, za Bohuslavu Smrčkovou, manžela a rodiče;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Bartoloměje Kozla, manželku, syna Jana a dceru Marii;
 • v pátek v 18:30, za Pavlínu a Josefa Andresičovy, živé a zemřelé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za všechny živé a zemřelé Ludmily v naší farnosti.
 • Příští neděle 16. září je 24. v mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Pondělní mše sv. v 17:30 v Žebětíně nebude dětská.
 • Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 10. září, sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 15. září, sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.
 • Zveme všechny čtrnáctileté a starší do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 hodin v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 11. září.
 • Biblická hodina se koná na faře v Žebětíně ve středu 12. září v 19:30.
 • Ve čtvrtek 13. září budou úřední hodiny pouze od 15:00 do 16:45.
 • Téhož dne se koná v Domku první společenství děvčat: v 17 hidub mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.) a od 20 do 21 hodin adorace Nejsvětější svátosti v kapli. Připomínáme, že v Žebětíně se adorace koná každý pátek od 17 hodin.
 • Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 16. září v 19 hodin v Domku.
 • Výuka náboženství začíná 17. září, rozvrh na webu a nástěnkách. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte.
 • Kurz alfa začíná 26. září, koná se 1x týdně vždy ve středu.
 • 6. a 7. října se koná v Domku farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals.