Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky 11. srpna 2019

11. srpna je19. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku, syna Pavla a živé rodiny.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve středu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka;
 • ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za Stanislava Kozla, manželku a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:00, za rodiny Cahovu, Doležalovu, Slaninovu, Malíkovu a Julii Bílkovou;
 • v pátek v 18:00, za zemřelou Josefu Pospíšilovou, manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, zetě, vnuka a živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za Radku Crhovou a duše v očistci.

Příští neděle 18. srpna je 20. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.
 • Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“. Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Program a více informací: www.crsp.cz
 • Otcové augustiniáni srdečně zvou do starobrněnské baziliky na hlavní pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 15. srpna v 18:00 hod, hlavní celebrant a kazatel bude o. biskup Pavel Konzbul. Pouti budou předcházet již tradiční dny přípravy – triduum od pondělí 12. srpna do středy 14. srpna, s hudbou a slovem otce Pavla Opatřila. Více informací na webu opatstvibrno.cz
 • Manželské ohlášky: dne 24. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ondřej Makeš a slečna Terezie Adolfová, oba z naší farnosti. Téhož dne hodlají ve farním kostele v Troubsku uzavřít manželství pan Roman Gutter z naší farnosti a slečna Erika Ullmannová žijící ve farnosti Brno-sv. Jakub.
 • V sobotu 17. srpna bude ve farním kostele pokřtěná Edita Vránová.

Ohlášky 28. července 2019

28. července je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodinu Valičkovu a Willmannovu, rodiče a živé rodiny.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Marty;
 • ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
 • ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.

Bohoslužby

 • ve středu v 18:00, za Marii Drdlíkovou a duše v očistci;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Vincencii Beranovou, rodiče a sourozence;
 • v pátek v 18:00, za Pavla Kozla, rodiče a sourozence, za Ludmilu Kozlovou, její rodiče a sourozence za syna Pavla a vnuka Pavla;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • Příští neděle 4. srpna je 18. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Návštěva nemocných se výjimečně uskuteční již ve čtvrtek 1. srpna.
  V pátek 2. srpna bude ve farním kostele jako obvykle od 17:00 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu 3. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Julie Beranová.
 • Manželské ohlášky: dne 10. 8. hodlají ve farním kostele u zavřít manželství pan Tomáš Lorenc z farnosti Modřice a slečna Markéta Pokorná z naší farnosti.

Ohlášky 21. července 2019

21. července je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény;
 • v úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy;
 • ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola;
 • v pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;
 • v sobotu je památka sv. Gorazda a druhů.

Bohoslužby

 • Příští neděle 28. července je 17. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodinu Valičkovu a Willmannovu, rodiče a živé rodiny.

Oznámení

 • Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17 hodin.
 • Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Ohlášky 14. července 2019

14. července je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františka Lindušku, rodiče Kosovy, dceru a vnučku.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Bonaventury z Bagnoreggia, biskupa a učitele církve;
 • v úterý je nezávazná památka Panny Marie Karmelské.

Bohoslužby

 • Příští neděle 21. července je 16. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost, zároveň od 15. do 20. 7, nebude k dosažení ani na mobilu. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Tato farnost zajistí také zástupy v neděli 21. července. Bližší informace včetně kontaktů na bystrckou farnost jsou na venkovní nástěnce.
 • Z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího i paní kostelnice se případné pohřby ve farním kostele budou moci konat až od 21. července.
 • Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17 hodin.
 • Manželské ohlášky: dne 27. 7. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Josef Baldr a slečna Sandra Krausová, oba z naší farnosti.
 • Na stolku s tiskem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy, kus za 200 Kč. Peníze vhoďte do kasičky na příspěvky na tisk.

Ohlášky 26. května 2019

26. května je šestá neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost a za prvokomunikanty.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně;
 • v pátek je svátek Navštívení Panny Marie;
 • v sobotu je památka sv. Justina, mučedníka.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 „dětská“, za zemřelé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodinu Vitulovu, rodinu Brázdovu, syna Jaroslava, Kristýnu Závodskou a živou rodinu;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za Josefu Beranovou, dceru, rodiče Beranovy a zemřelou přízeň;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Antonii Šedou, dva manžely a děti;
 • v pátek v 18:00, za Marii a Josefa Chylíkovy, dva syny a dceru;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce (Neratov – farní pouť);
 • Příští neděle 2. června je sedmá velikonoční. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Dnešní sbírku vyhlásila ČBK na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Dnes jste srdečně zváni do Kohoutovic na májovou pobožnost s hudebním doprovodem tělesa Kůrnice, začátek v 19 hodin.
 • V následujícím týdnu (od 27. 5.) odpadá výuka náboženství ve skupinách p. katechetky Strmiskové na ZŠ Chalabalova a Pavlovská. V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.
 • Svatodušní novénu se v naší farnosti modlíme od pátku 31. května do soboty 8. června vždy od 20:30 do 21 hodin v kapli Svaté rodiny.
 • Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Dnes naposled se můžete závazně přihlásit do archů v poličce pod kůrem do autobusu a na oběd; do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších svatých. Odjezd autobusů je v 5:30 od kostela v Žebětíně a od hájenky v Kohoutovicích. Telefon v případě nenadálých změn: paní Irena Čornejová, 607 136 724.
 • Příští neděli bude v Žebětíně farní kavárna.
 • Na základě žádosti některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.
 • V neděli 2. června bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Judita Šmídková.

End of content

No more pages to load

Close Menu