Archiv rubriky: Ohlášky

Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky 13. ledna 2019

13. ledna je svátek Křtu Páně, končí vánoční doba. Tato mše svatá byla sloužena za rodiče Sýsovy a jejich děti.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata;
 • v pátek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Sv. Antonín Veliký
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, ‚dětská‘, za Jaroslava Zemana, dvě manželky a syna Jiřího;
 • v úterý v 9:00, za ženy a dívky z naší farnosti;
 • ve středu v 18:00, za rodinu Březinovu;
 • ve čtvrtek v 18:00, za zesnulou Růženu Třískovou, manžela, syna, snachu, vnuka Jaroslava a živé rodiny;
 • v pátek v 18:00, úmysl zatím volný;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl celebranta.
 • Příští neděle 20. ledna je druhá v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • V Tříkrálové sbírce v Žebětíně se předminulou sobotu vybralo 73 083 Kč. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.
 • V pondělí 14. ledna se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.
 • Ve středu 16. ledna se v 19:30 koná biblická hodina na faře v Žebětíně
 • Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání (10. ledna – 16. května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16 hodin.
 • V úterý 22. ledna bude od 17:30 sloužena v kapli v Kohoutovicích ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese farářka Českobratrské církve evangelické Alexandra Jacobea.
 • 29. ledna začíná v Domku Svaté rodiny cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19 hodin dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.
 • 23. února se koná farní ples, vstupenky budou v prodeji dvě neděle před plesem. Prosíme též o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové (tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz). Informace o sponzorských darech a darech do tomboly budou sděleny později.

Ohlášky 16. prosince 2018

16. prosince  je třetí neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena za Františka Roháče, manželku, dva syny, sourozence a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Příští týden je předvánoční.

Bohoslužby

  • v pondělí v 17:30, ,dětská‘, za Marii a Oldřicha Hanišovy a zemřelé z rodiny Neveselé a Kašparcovy;
  • v úterý v 17:30 v kapli v Kohoutovicích.
  • ve středu v 18:00, za zemřelou Annu Hrabovskou k 1. výročí úmrtí a za zemřelého manžela Jaroslava Bartoňka;
  • ve čtvrtek v 18:00, za zemřelého Františka Vachala;
  • v pátek v 18:00, na úmysl celebranta;
  • v sobotu v 8:00, úmysl zatím volný.
  • Příští neděle 23. prosince je čtvrtá adventní.
   Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
   V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

  • Dnes odpoledne bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
   v Žebětíně od 15:00 do 18:00, zpovídá o. Jiří.
  • Biblická hodina se koná ve středu 19.12. v 19:30 v Domku v Kohoutovicích.
  • V sobotu 22. 12. otec Jiří mimořádně navštíví nemocné.
  • Pořad vánočních bohoslužeb a dalších aktivit ve farnosti je na nástěnce, v občasníku č. 12, na webu naší farnosti a na www.krestanskevanoce.cz.
  • Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce Jiřího.
  • Srdečně zveme všechny děti na sobotu 22. 12. v 16.30 do farního kostela na nácvik písní na dětskou ‚půlnoční‘ mši svatou. Zvány jsou i všechny maminky, babičky a jiný dospělý doprovod.