Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky 10. listopadu 2019

Dnes je 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Liturgické oslavy v týdnuBohoslužby
Pondělí 
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupav 18:00, za zemřelou Františku Kozlovou, manžela, děti, vnuky a snachu Ludmilu
Úterý
12. 11.
Památka sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníkamše sv. v Kohoutovicích v 17:30, za zemřelou rodinu Vávrovu a Mikulíčkovu
Středa
13. 11.
Památka sv. Anežky České, pannyv 16:30, ‚dětská‘, za zachování svobody a demokracie v naší zemi a na poděkování za 30. výročí svatořečení sv. Anežky
Čtvrtek
14.11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobív 18:00, za vnitřní uzdravení
Pátek
15. 11.
Pátek 32. týdne v mezidobív 18:00, na poděkování za dar života s prosbou  o přímluvu Panny Marie a za zemřelou kamarádku Romanu k 1. výročí úmrtí
Sobota
16. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobív 8:00, na úmysl dárce

Příští neděle 17. listopadu je 33. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za  Jitku Skopalovou a živé rodiny.

Oznámení

V pondělí 11 listopadu se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek 14. listopadu se po mši sv. ve farním kostele koná večer chval.

V sobotu 16. listopadu bude ve farním kostele pokřtěn Petr Gajdoš.

Příští neděli 17. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli sv. Rodiny žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Vše o letošní výrobě adventních věnců 23. listopadu je na nástěnce a na webu. Letos můžete kromě věnce pro sebe vyrobit i „dobročinné“ věnce, které budou 24. 11. a 1. 12. po mších sv. v kapli a farním kostele nabízeny za dobrovolný příspěvek; vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.

Ohlášky 3. 11. 2019

3. listopadu je 31. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze.

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa;
 • v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Bohoslužby

 • v pondělí v 18:00, za Františka Vošmeru, manželku, snachu a rodiče;
 • ve středu  v 16:30 (dětská), za Františka Jelínka, syna Vladimíra a živé rodiny;
 • ve čtvrtek  v 18:00, za Marii Beranovou, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň;
 • v pátek v 18:30, za Julii Rozbořilovou, dva manžely, syna a rodiče;
 • v sobotu v 8:00, za rodiče Kozlovy, dva syny, vnuka a dvoje rodiče

Příští neděle 10. listopadu je 32. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za  farnost.

Oznámení

 • Pobožnost na hřbitově v Žebětíně se koná dnes v 15:30.
 • V pondělí 4. listopadu se po mši svaté koná na faře F-klub.
 • Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat až příští čtvrtek 14. listopadu.
 • Sbor mladých zkouší 10. listopadu od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívání při mši sv. v kapli.
 • Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku na Bašného 40 v sobotu 23. listopadu od 14 do 19 hodin. Letos můžete kromě věnce pro sebe vyrobit i „dobročinné“ věnce, které budou 24. 11. a 1. 12. po mších sv. v kapli a farním kostele nabízeny za dobrovolný příspěvek; vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.
 • U vchodu si můžete vzít nové číslo farního občasníku.

Ohlášky 27. října 2019

Dnes je 27. října  – 30. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé členy Katolického spolku.

Liturgické oslavy v týdnu

 • v pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
 • v úterý je v naší diecézi památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice;
 • v pátek je slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek, začíná také oktáv modliteb za naše drahé zemřelé;
 • v sobotu je památka na všechny věrné zemřelé.

Bohoslužby:

 • v pondělí v 18:00, za pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče a za všechny kněze působící v naší farnosti;
 • ve středu  v 16:30 (dětská), na poděkování za dar života, za všechny duše v očistci, rodinu Černých, Ciglerových, Lavrovičových  a za živé rodiny;
 • ve čtvrtek  v 18:00, za zemřelou rodinu Helánovu, Kubovu a zemřelou přízeň;
 • v pátek v 18:30, za Anežku a Aloise Matějkovy, dvoje rodiče a živé rodiny;
 • v sobotu v 9:00, na úmysl sv. otce Františka; v 10:30, za všechny věrné zemřelé.

Příští neděle 3. listopadu je 31. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze.

Oznámení

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v celé farnosti 26 212 Kč a příspěvky za Misijní koláč 15 138 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Ve středu 30. října se koná biblická hodina na faře v 19:30.

Pátek 1. listopadu je první v měsíci a zároveň o slavnost Všech svatých. Uskuteční se návštěva nemocných, eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření však nebude.

Mše sv. budou o slavnosti Všech svatých a o památce na věrné zemřelé slouženy takto:
V pátek 1. listopadu 17:00 v Kohoutovicích, 18:30 v Žebětíně.
V sobotu 2. listopadu:
 mše sv. v 7:30 v Kohoutovicích, v 9:00 a 10:30 v Žebětíně.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 3. listopadu v 15:30.

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřeléPlnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Příští neděli 3. listopadu jste po mši svaté zváni do farní kavárny. 

Od příští neděle 3.11. začne zkoušet farní sbor, zkoušky se budou konat od 18:30 v budově ZUŠ před kostelem.

End of content

No more pages to load

Close Menu