Ve čtvrtek 20. 2. si připomínáme 100. výročí úmrtí fatimské vizionářky Hyacinty Marto. Při této příležitosti vyzývá generální představený Mariánského kněžského hnutí P. Luca Pescatori k duchovnímu setkání ve večeřadle a k modlitbě za jednotu se Svatým otcem a s celou církví. Čtvrteční mariánské večeřadlo se bude konat v obvyklý čas od 17:15 ve farním […]

Close Menu