• Post category:Oznámení

Milí farníci, bratři a sestry, 

Od neděle jsem lehce nachlazen, bez teploty a jiných příznaků něčeho vážnějšího. Vzhledem k nastalé situaci jsem se však rozhodl až do středy 18. 3.  vyhnout se jakémukoli osobnímu kontaktu s lidmi, s výjimkou nejnutnějších případů (zaopatření svátostmi vážně nemocného či umírajícího). 

Prosím, NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.  Ať již půjde o duchovní rozhovor, nebo o prosbu o pomoc pro např. osamělé farníky v seniorském věku – ozvalo se mi již několik farníků ochotných takto pomoci potřebným např. s nákupem potravin či léků. 

Mše svaté na úmysly zadané pro tento týden odsloužím doma; rodičům dětí připravujícím se k prvnímu svatému přijímání a biřmovancům zašlu informace a podklady k domácí přípravě. Všechny ostatní původně plánované události ve farnosti se ruší. 

Opatření spojená s karanténou, vydaná v neděli večer, se nevztahují na případný pohřeb, s tím, že se jej mohou zúčastnit pouze nejbližší rodinní příslušníci. Na konkrétním způsobu bychom se, pokud by bylo třeba, domluvili osobně.

Využívejme, prosím, všech dostupných prostředků k růstu naší víry, naděje a lásky v rodinách a individuálně. V křesťanských médiích, na Internetu i  ve vašich domácích knihovnách je jistě z čeho čerpat. Na svém blogu jirkabuzek.blogspot.cz budu pravidelně publikovat krátká zamyšlení nad texty postních nedělí, slavnosti sv. Josefa (19. 3.) a slavnosti Zvěstování Páně (25. 3.). Kdyby někdo potřeboval pomoc např. s vyhledáním času přenosů bohoslužeb či jinou informaci tohoto typu, zavolejte mi. 

Nebojme se, důvěřujme Pánu a setrvejme v modlitbě. + P. Jiří.

Napsat komentář