• Post category:Oznámení

(třetí neděle velikonoční)

Milí farníci, bratři a sestry;

Druhá neděle velikonoční je nedělí Božího milosrdenství. Naše velikonoční radost může být tedy v tomto týdnu dvojí: z toho, že Pán zvítězil nad smrtí; a z toho, že je milosrdný a slitovný, že má soucit s našimi slabostmi a hříchy. Jistě jsme každý z nás v minulém měsíci, tváří v tvář mimořádné situaci, svá zranění v tomto smyslu pocítili; přišli jsme možná na limity své trpělivosti s druhými; možná na svou slabou víru, že dobrý Bůh má běh věcí ve svých rukou; možná jsme promarnili příliš mnoho času, nebo jsme se zabývali věcmi, které nás od Boha a od druhých lidí velmi odváděly. Vložme to vše s důvěrou milosrdnému Pánu do rukou – protože On proměňuje všechno.  A nezapomeňme si v tomto týdnu – ve čtvrtek, pátek a sobotu – připomenout památky sv. Vojtěcha a sv. Jiří a svátek sv. Marka. Všem nositelům těchto jmen ze srdce gratuluji a žehnám!

Nejdůležitější novinkou těchto dní – z hlediska života církve i jednotlivých farností – je to, že na základě dohody České biskupské konference a Vlády ČR budou od 27. 4. (pondělí po 3. neděli velikonoční) opět povoleny veřejné bohoslužby; ovšem pouze pro limitovaný počet celkem 15 lidí, a za přesně určených hygienických podmínek (rozestupy 2 metry, pokud nejde o členy rodiny; roušky po celou dobu bohoslužby mimo okamžik svatého přijímání; dezinfekce rukou u vstupu).  Toto opatření bude trvat čtrnáct dní, poté se počet účastníků bohoslužeb bude postupně zvyšovat až do 8. června, odkdy již nebude počet účastníků bohoslužeb omezen.

V průběhu tohoto týdne, nejspíše ve středu 22. 4., uveřejním na nástěnkách a na obou webech naší farnosti plán, jak budeme v tomto režimu v naší farnosti bohoslužby slavit. Chtěl bych předejít situaci, kdy by se například někdo z vás vydal na bohoslužbu a u dveří kostela bychom mu museli sdělit, že počet 15 osob již byl dosažen a že se tedy nemůže zúčastnit. Nejpravděpodobněji – pokud to bude možné – budu osobně kontaktovat ty, kteří si v daném termínu zadali úmysl mše svaté, nebo kterým byl na tuto dobu přesunut. Zvažuji i možnost webové tabulky, do které by se zájemci zapisovali. Připomínám, že i  nadále platí dispens diecézního biskupa od nedělní účasti na mši svaté. Možnost účastnit se veřejné bohoslužby tedy samozřejmě neznamená povinnost; rovněž nepřestane být možné sledovat mši svatou prostřednictvím sdělovacích prostředků.

V tomto týdnu budu Eucharistii slavit soukromě na faře, na zadané úmysly. Srdečně vás zvu k účasti na tomto slavení prostřednictvím videohovoru v aplikaci Skype – již jsme tímto způsobem několikrát zažili krásné společenství.  Budete-li se chtít tímto způsobem ke slavení z domova připojit, zavolejte mi na níže uvedené číslo, abychom domluvili čas, kdy se přes Skype propojíme. Moje skypová adresa je jiri.buzek.

Na odkazu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799 / jsou data, ve kterých odsloužím odložené úmysly nedělních mší svatých. Tabulku budu dále aktualizovat.

Využívejme, prosím, všech dostupných prostředků k růstu naší víry, naděje a lásky v rodinách a  individuálně. Na webu naší farnosti jsou i nadále odkazy na vybrané webové stránky na podporu života z víry pro děti, jejich rodiče a pro mládež(domácí katecheze, kázání pro děti, přenosy bohoslužeb). Na svém blogu https://jirkabuzek.blogspot.com/ pravidelně publikuji krátká zamyšlení nad texty postních nedělí a také Slůvko pro děti s obrázkem od faráře. Audionahrávky Slova do karantény z farnosti Brno-Žebětín si můžete pustit na tomto odkazu: https://www.buzzsprout.com/949204. Upozorňuji rovněž na nový přehledný rozcestník https://velikonoce.cz/.

Otec biskup Vojtěch vydal k letošním Velikonocům pastýřský list Cestou světla a požádal všechny duchovní správce, aby jej vhodným způsobem zveřejnili. Protože je poměrně dlouhý a obsahuje i podklad k osobní modlitbě, rozhodl jsem se jej publikovat pouze na webových stránkách. Prosím mladší farníky, aby s jeho stažením a vytištěním pomohli svým rodičům a prarodičům. Pastýřský list si můžete přečíst i zde: http://www.biskupstvi.cz/2020-04-09-pastyrsky-list-cestou-svetla.

Možnost osobní tiché modlitby ve farním kostele bude v následujícím týdnu takto:

2. neděle velikonoční  – neděle Božího milosrdenství (19. 4.): 15 – 17 h, kostel otevřen.

Pondělí, středa a pátek (20., 22. a 24. 4.): 13 – 15 h, otevřeno zádveří kostela. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu bude kostel uzavřen.

3. neděle velikonoční (26. 4.): 15 – 17 h, kostel otevřen.

O obou nedělích budu opět k dispozici v boční kapli k duchovnímu rozhovoru, v případě nutnosti i ke svátosti smíření. Během nedělního otevření kostela bude možnost v celou hodinu (16:00 a 17:00) přijmout svaté přijímání.  Prosím, dodržujme přitom všechna opatření, jimiž společně bojujeme s pandemií. Připomínám také, že podle Katechismu katolické církve, čl. 1452, postačuje za nynějších mimořádných okolností k odpuštění všech – i vážných – hříchů vzbuzení dokonalé lítosti s rozhodnutím jít ke svátosti smíření, co nejdříve to bude možné (tzv. votum confessionis). V kostele nebo v jeho zádveří bude po dobu otevření k dispozici dezinfekční roztok, nová čísla Katolického týdeníku a časopisu Světlo.  

Pokud byste rádi alespoň malou částkou podpořili naši farnost v době, kdy vypadl příjem ze sbírek, učiňte tak nejlépe převodem na účet farnosti (uveden na webových stránkách v záložce Kontakty). Moc děkuji!

Manželské ohlášky: Dne 25. 4. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Adam Vošmera a slečna Lucie Šalomonová, oba z naší farnosti. Obřad bude v souladu s platnými nařízeními neveřejný v počtu 10 osob; bude však přenášen online.

Prosím, NEVÁHEJTE MNE KDYKOLI KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM  (brno-zebetin@dieceze.cz), PO SKYPU NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.  Ať již půjde o duchovní rozhovor, nebo o jakoukoli prosbu o pomoc, pokud bude v mých silách pomoci. Prosím zejména vás, kteří nemáte přístup na Internet, abyste se mne nebáli telefonicky zeptat na cokoli, co je spojeno se životem farnosti – farní oznámení vám mohu vytisknout a individuálně donést.  Také já budu v následujících dnech a týdnech obvolávat ty z Vás, na které mám kontakt. Mohu vás již také individuálně přijímat po předchozí telefonické domluvě na faře.

Přeji i nadále radostnou a nadějeplnou velikonoční dobu a ze srdce žehnám, +váš otec Jiří.

Leave a Reply