• Post Category:Oznámení

(do 5. neděle postní)

Milí farníci, bratři a sestry, 

Jsem již úplně zdráv, bylo to opravdu jen lehké nachlazení. Moc děkuji všem vám, kteří jste mi zavolali, povzbudili mne, ujistili mne o Vaší modlitbě a nabízeli pomoc. Dobrý Pán vám odplať! 

Prosím, NEVÁHEJTE MNE KDYKOLI KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM (brno-zebetin@dieceze.cz) NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.  Ať již půjde o duchovní rozhovor, nebo o jakoukoli prosbu o pomoc, pokud bude v mých silách pomoci. Budu již moci Vás také individuálně přijímat po předchozí telefonické domluvě na faře. Pravidelné úřední hodiny se zatím nebudou konat. 

Mše svaté na úmysly zadané na nadcházející dny budu sloužit doma; Všechny ostatní původně plánované události ve farnosti se ruší. 

Opatření spojená s karanténou se nevztahují na případný pohřeb, s tím, že se jej mohou zúčastnit pouze nejbližší rodinní příslušníci. Na konkrétním způsobu bychom se, pokud by bylo třeba, domluvili osobně.

Využívejme, prosím, všech dostupných prostředků k růstu naší víry, naděje a lásky v rodinách a  individuálně. V křesťanských médiích, na Internetu i  ve vašich domácích knihovnách je jistě z čeho čerpat. Na svém blogu jirkabuzek.blogspot.cz budu pravidelně publikovat krátká zamyšlení nad texty postních nedělí, slavnosti sv. Josefa (19. 3.) a slavnosti Zvěstování Páně (25. 3.). Kdyby někdo potřeboval pomoc např. s vyhledáním času přenosů bohoslužeb či jinou informaci tohoto typu, zavolejte mi. 

Žebětínský farní kostel bude v neděli 22. 3. mimořádně otevřen od 15 do 17 hodin k osobní modlitbě. Bude také příležitost ke svátosti smíření či rozhovoru v boční kapli (zpovědní místnost použít samozřejmě nelze, je moc malá). Při vstupu budeme kontrolovat počet návštěvníků kostela a dodržení ostatních pravidel spojených s karanténou. Pokud vše proběhne hladce, zopakujeme toto otevření kostela i o 5. neděli postní, ve stejný čas. Kaple v Kohoutovicích zůstane zavřená, protože se jedná o příliš malý prostor. 

V uplynulých dnech jsem velmi přemýšlel, jak tuto mimořádnou a obtížnou dobu v naší farnosti prožívat. Výsledkem těchto úvah a modliteb je to, že nabízím možnost účasti na domácím slavení Eucharistie. Prosím, přečtěte si pečlivě přiložené oznámení s informacemi. 

Nakonec ještě duchovní povzbuzení: Prosím, přes všechno, co se děje, nezapomínejme, že neděle 22. 3. je Radostná. I když je to těžké, zůstaňme v radosti z toho, že Bůh je nám blízko a  že skrze Ježíšovo vzkříšení nakonec ‚všechno bude dobré‘ (zjevení sv. Juliáně z Norwiche). Nezapomeňme také na Slavnost Zvěstování Páně, která bude 25. 3. Svěřme se přímluvě Panny Marie, která přijala Boží láskyplný plán spásy, i když mu v první chvíli neporozuměla.

Milí farníci, myslím na Vás všechny nejen v modlitbě. 

Naši křesťanskou radost a naději nám nikdo a nic nemusí vzít, pokud si ji sami vzít nenecháme.  

Žehnám, + P. Jiří.

Napsat komentář