Fotogalerie ze života farnosti

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Václavské hody 2017. Tentokrát se na devátých Václavských hodech z důvodu špatného počasí průvod nekonal. Hodové veselí probíhalo od 13 hodin v sále Katolického domu, ale bohužel bez koní, které přešlapovaly před budovou. Zpívalo se, tancovalo a v 16 hodin 22 holčiček v krojích zatancovalo Moravskou besedu. Celé odpoledne a i večer na hodové zábavě hrála kapela Dolňáci. Taneční přestávky byly vyplněny zpěvem s harmonikou. Odpoledne byl sál zcela zaplněn, škoda, že večer přišlo málo lidí. Ale dobrou náladu to nepokazilo. Václav Kříž

Farní den 10.9.2017. Foto Václav Kříž

Pouť na Vranov 9. 9. 2017. Foto Václav Kříž.

Bartolomějské hody 26-27. 8. 2017. Foto Václav Kříž.

Mše sv. u Helenčiny studánky 26.7.2017. Foto Václav Kříž.

Boží tělo 15.6.2017. Foto Václav Kříž.

Pouť do Mariazell 3.6.2017. Foto Václav Kříž.

1.sv.přijímání 28.5.2017. Foto Václav Kříž

Biřmování 13. 5. 2017 s otcem biskupem. Foto Václav Kříž.

Velikonoce 2017. Foto Václav Kříž.

Velikonoční pondělí 17. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Hod Boží velikonoční 16. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Bílá sobota 16. 4. 2017. Foto Václav Kříž

Velký pátek 14. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Zelený čtvrtek 13. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Květná neděle 9. 4. 2017. Foto Václav Kříž

Postní doba 2017. Foto Václav Kříž.

Za dvanáctistupňového mrazu se v sobotu 7.ledna vydali koledníci, králové, do žebětínských ulic, aby shromáždili finanční prostředky pro potřebné. Václav Kříž

Půlnoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, doprovázena chrámovým sborem, který přednesl Rybovu Českou mši vánoční. Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Autorem fotografií z výstavy betlémů je pan Václav Kříž.

Mikuláš v kostele 5.12.2016. Foto Václav Kříž.

Živý betlém na náměstí. Živý betlém sehrály děti z Centra volného času Žebětín v podvečer 30.11.2016 pod rozsvíceným vánočním stromem na Křivánkově náměstí. Jejich výkon byl odměněn velkým potleskem. Václav Kříž

Fotografie z 1. adventní neděle 2016 poskytl pan Václav Kříž

Koncert komorního ženského sboru Camerata z Třince 23.10.2016 v kostele sv.Bartoloměje v Žebětíně. Foto Václav Kříž

Mše sv. ke 120.výročí založení SDH Brno - Žebětín 1.10.2016. Foto Václav Kříž.

Foto Václav Kříž

Farní den 2016. V neděli 11. září odpoledne probíhal již tradiční farní den. Požehnání v kostele, přednáška jáhna Jana Špilara, divadelní pohádka, turnaj ve florbalu a jiné dětské aktivity. Nechybělo občerstvení a něco dobrého na zub, což připravily maminky a babičky. Václav Kříž

Pouť žebětínských farníků na Vranov 10.9.2016.

Bartolomějské hody 2016, foto Karel Prais

Bartolomějské hody 2016, foto Václav Kříž

Farní pouť ke svaté bráně do Žďáru nad Sázavou 12.6.2016. Foto Václav Kříž.

1. sv. přijímání 29. 5. 2016. Foto Václav Kříž.

Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Foto Václav Kříž

Fotografie z velikonočního pondělí 2016 v Žebětíně poskytl pan Václav Kříž.

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto pan Václav Kříž.

Téměř 40 koledníků se vydalo v sobotu 9.ledna do žebětínských ulic na tříkrálovou sbírku. Dětem nevadilo náledí, i když se občas ocitly na zemi, ba naopak. Díky jim, díky organizátorům a díky dárcům. Foto Václav Kříž

Fotografie poskytl pan Václav Kříž

Chrámový sbor – koncert 3. 1. 2016. Foto Václav Kříž.

Půlnoční mše svatá, na které zpíval žebětínský chrámový sbor. Foto Václav Kříž.

Fotografie z první adventní neděle 29. 11. 2015 poskytl pan Václav Kříž.

Otec Pavel Haluza. Autorem fotografie a videa je Ing. Barták

Oprava věže kostela - říjen 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie z farního dne 13. 9. 2015 poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie z pouti na Vranov 12. 9. 2015 poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie pro farní stránky poskytl fotograf Karel Prais, www.kpfotobrno.cz

Bartolomějské hody 2015. Máte-li vlastní fotografie, můžete se s nimi podělit a přidáme je do fotogalerie.

Fotografie z první nedělní mše svaté s novým administrátorem farnosti Žebětín, kterým je P. Mgr. Dr. Jiří Bůžek. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

1. sv. přijímání 7. 6. 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Oprava věžičky kostela 20.4.2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Velikonoce 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž

Květná neděle 29. 3. 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Mše svatá novokněze P. Mgr. Ladislava Banďoucha SDB, který nám udělil své novokněžské požehnání 26. 12. 2014 v kostele sv. Bartoloměje.

Farní ples 2015

Půlnoční mše svatá 24.12.2014 v kostele sv. Bartoloměje. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie z adventního koncertu v kostele sv. Bartoloměje pro děti mateřské školy Žabka, dne 10. 12. 2014. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Farní víkend 14.9.2014. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Farní víkend 14. - 15. září 2013 v Brně-Žebětíně, fotografie pana Václava Kříže

Koláže pana Václava Kříže z Lidových misií v Žebětíně 2013

Mše svatá u Helenčiny studánky. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Boží Tělo 7. 6. 2012, fotografie pana Václava Kříže

Svěcení hasičského praporu a žehnání hasičského vozidla za účasti Stanislava Juránka a starosty Ing.Víta Berana, 6. 5. 2012. Fotografie pana Václava Kříže

Farní den 2011, fotografie pana Václava Kříže

Velikonoce 2011. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno-Žebětín