• Post category:Oznámení

Milí farníci, bratři a sestry,

Od pondělí 27. 4. bude opět možné sloužit mše svaté s účastí lidu, v omezeném počtu maximálně patnácti osob (včetně faráře) a za podmínky dodržení předpisů pro prevenci šíření viru Covid-19. Snažil jsem se proto v minulých dnech vymyslet takový způsob organizace bohoslužeb, který by byl vzhledem k omezenému počtu účastníků bohoslužby co nejspravedlivější. Rozhodl jsem se takto:

O třetí neděli velikonoční již na vývěskách a na Internetu zveřejním místo dosavadního farního oznámení znovu ohlášky s tabulkou časů bohoslužeb a úmyslů. Mše svaté se budou konat ve farním kostele – s výjimkou úterý, kdy bude mše svatá v kohoutovické kapli. V neděli bude mše svatá v 9:00 ve farním kostele a v 10:30 v kapli v Kohoutovicích. Protože kaple je malá, bude počet účastníků bohoslužby v Kohoutovicích omezen na celkem 12 lidí. V sobotu 2. 5. a v neděli 3. 5. jsem mimo Brno, mše svaté se ve farnosti v tyto dny konat nebudou (sobotní úmysl a nedělní úmysl za farnost odsloužím jinde).

Ve všední dny mají přednost ti, kteří si na daný den ještě před vyhlášením karantény zadali úmysl mše svaté. Jim a jejich rodinným příslušníkům bude vyhrazeno 5 míst. Pokusím se předem kontaktovat telefonicky ty, na které mám nebo zjistím číslo, a po dohodě můžeme tento počet upravit. 

Několik míst bude vždy vyhrazeno pro ty, kteří přijdou bez přihlášení. Chtěl bych tím pokud možno předejít situaci, kdy by někdo přišel do kostela bez předchozího přihlášení a museli bychom ho poslat domů.  Moc prosím, nespoléhejte na to, že i bez přihlášení bude vždy místo, mohli byste vážit cestu do kostela/kaple zbytečně. 

Ostatní místa jsou k dispozici na přihlášení v této Google tabulce: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0. Tabulku budu průběžně podle situace aktualizovat.

V tabulce se rovněž dozvíte, kolik míst je daný den vyhrazeno rodině zadavatele úmyslu a kolik ‚náhodným příchozím‘. Prosím mladší farníky, aby pomohli rodičům/prarodičům se přes Internet přihlásit, pokud projeví zájem a jejich zdravotní stav je takový, že účast na mši svaté nepředstavuje velké riziko. Je možné mi rovněž zavolat na číslo 734 271 856 a pokud bude daný den místo, do tabulky vás zapíši. Pokud se budete přihlašovat,  myslete i na ostatní farníky. 

Před vstupem do kostela si účastníci povinně vydezinfikují ruce; vyjma okamžiku svatého přijímání mají všichni nasazenou roušku, vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou. Rozestupy mezi účastníky bohoslužby jsou minimálně dva metry, pokud se nejedná o členy rodiny nebo osoby žijící ve společné domácnosti.

Upozorňuji, že dispens od nedělní povinné účasti na mši svaté stále platí! Částečné otevření bohoslužeb pro účast lidu samozřejmě neznamená zároveň povinnost! Prosím zejména seniory a farníky s oslabenou imunitou, aby svou účast opravdu důkladně zvážili. Možnost sledovat přenosy mší svatých na Radiu Proglas, Tv Noe a na Internetu samozřejmě trvá dál. 

Ostatní ‚karanténní‘ aktivity faráře (kázání a slůvko pro děti s obrázkem na blogu, podcast Slovo do karantény) zůstanou do odvolání zachovány. Zadané úmysly mší svatých v neděli odsloužím v náhradním termínu (viz tabulka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799) Ve výjimečných případech (pokud by například měl někdo velmi urgentní úmysl) mohu daný den slavit i druhou mši svatou na faře s videohovorem přes Skype. 

Milí farníci, děkuji vám za pochopení a dodržení všech těchto opatření. Vás, kteří se v tomto období nebudou moci mše svaté zatím osobně zúčastnit, ubezpečuji, že při každém slavení Eucharistie se snažím myslet na všechny – a Ježíšova oběť je dobrem a požehnáním pro celou farnost, nejen pro ty, kteří budou na mši svaté fyzicky přítomní. Pokud ještě chvilku vydržíme v karanténním režimu, budeme se moci už brzo potkávat bez omezení. 

Ať Vás vzkříšený Pán naplní svou radostí a jeho Matka ať vám ukáže svou mateřskou lásku a péči!

Žehnám, +P. Jiří.

Leave a Reply