• Post Category:Ohlášky

Dnes je 10. května – 5. neděle velikonoční. Dnes také slavíme Den matek. Mše svatá byla sloužena za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
Pondělí
11. 5.
pondělí po 5. neděli velikonočnív 18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče
úterý
12. 5.
úterý po 5. neděli velikonočnímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
středa
13. 5.
nezávazná památka Panny Marie Fatimskév 16:30 ‚dětská‘, za + Marii Lucii Pospíšilovou a živé rodiny
čtvrtek
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštolav 18:00, za usmíření v rodině
pátek
15. 5.
pátek po 5. neděli velikonoční v 18:00, za Antonii Šedou a dva manžely
sobota
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čechv 18:00, ze 6. neděle velikonoční, za dceru Kláru, manžela a jejich děti

Příští neděle 17. května je 6. velikonoční; je to také den modliteb za pronásledované křesťany.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Zaplatila, manželku Františku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy.______

Dnes jste srdečně zváni na májovou pobožnost ve farním kostele v 17:00.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob. Je nicméně nutné i nadále zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Proto pro naši farnost na příští týden vyhlašuji tento režim: 

  • časy bohoslužeb se vrací k normálnímu stavu a k účasti již není třeba se zapisovat do online tabulky.
  • Mše svaté s nedělní platností ze 6. neděle velikonoční budou v naší farnosti čtyři, jedna v sobotu 16. 5. v 18:00 a tři v neděli 17. 5. podle obvyklého pořadu.  Zejména mladší kohoutovické farníky prosím, aby se, pokud možno, účastnili nedělních bohoslužeb ve farním kostele. Protože prostor kohoutovické kaple je malý, dejme prosím přednost kohoutovickým farníkům, pro které by přesun do Žebětína byl problematický. 
  • V Žebětíně bude v neděli 17. 5. zajištěna možnost přenášet zvuk na prostranství vedle kostela. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. Ve čtvrtek 14. 5. se již budou konat na faře úřední hodiny a postupně budeme obnovovat i další farní aktivity – sledujte prosím další ohlášky. 

Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Sbírka ‚Postní almužna‘ nebyla zrušena; máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady.

Napsat komentář