• Post Category:Ohlášky

Dnes je 14. června – 11. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku a syna a za živé rodiny.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
15. 6.
pondělí 11. týdne v mezidobív 18:00, na poděkování za všechna dobrodiní a na úmysly dárce
úterý
16. 6.
úterý 11. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu (přesunutý úmysl z 19.4.)
středa
17. 6.
středa 11. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, na úmysl dárce
čtvrtek
18. 6. 
čtvrtek 11. týdne v mezidobív 18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku, Bohumila Štelcla, Františku Mandelíkovou a živé rodiny
pátek
19. 6.
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšovav 18:00, za Františku Beranovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
sobota
20. 6.
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie8:00, na poděkování za deset let kněžství

Příští neděle 21. června je 12. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. 

Sbírka  příští neděle 21. 6. je na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně. 

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 9:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 16h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V sobotu 20. června bude ve farním kostele pokřtěna Stela Dagmar Jelínková; v neděli 21. června (odpoledne) bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Valešová.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie. 

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Napsat komentář