• Post category:Ohlášky

Dnes je 16. srpna -20. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí 17. 8.pondělí 20. týdne v mezidobív 18:00, za Radku Crhovu a za živou rodinu
úterý    18. 8.úterý 20. týdne v mezidobí mše svatá v naší farnosti není
středa   19. 8.středa 20. týdne v mezidobív 16:30, za všechny drahé zemřelé, žijící rodiny a na jistý úmysl
čtvrtek 20. 8.památka sv. Bernarda, opata a učitele církve v 18:00, na jistý úmysl
pátek     21. 8.památka sv. Pia X, papežev 18:00, za Ludmilu Jirsenskou a manžela
sobota 22. 8.památka Panny Marie Královnyv 8:00, za Ladislava Černého, syna, bratra a rodiče

Příští neděle 23. srpna je 21. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Josefa Kozla, rodiče a sourozence.

V sobotu 22. 8. v 15:30 bude ve farním kostele slavnostní požehnání žebětínským hodům. Otec Jiří se rozhodl nepřesouvat titulární slavnost farního kostela na neděli, ale ponechat ji na pondělí 24. 8., kdy si svatého Bartoloměje apoštola připomínáme s celou církví. O den později, v úterý 25. 8., budeme ve farním kostele slavit slavnost 97. výročí jeho posvěcení. Obě slavnostní mše svaté budou v 18:00. Ve vlastní výroční den posvěcení kostela, 26.8., bude otec Jiří na pouti s našimi seniory; mše svatá ve farnosti se nekoná. Bližší informace budou v ohláškách příští neděle.

V sobotu 22. srpna budou v naší farnosti pokřtěny tyto děti: ve farním kostele Nina Filipová a v kapli sv. Rodiny Anežka Makešová a Iva Magdaléna Šašová.

Manželské ohlášky: dne 29. srpna hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Jiří Březina a slečna Štěpánka Cvrkalová, oba z naší farnosti.

Leave a Reply