• Post category:Ohlášky

Dnes je 19. července  -16. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
20.7.
pondělí 16. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není 
úterý
21.7.
úterý 16. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není 
středa
22.7.
svátek sv. Maří Magdalénymše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
23.7.
svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropyv 18:00, za zesnulého Jiřího Dubovova a zemřelou rodinu Šikulovu
pátek
24.7.
pátek 16. týdne v mezidobív 18:00, za zemřelou rodinu Hrabovskou a Trojanovu
sobota
25.7.
svátek sv. Jakuba, apoštolav 8:00, úmysl zatím volný

Příští neděle 28. července je 17. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodinu Willmannovu a Valičkovu a za živé rodiny  farnost.                                                                                   

Od pondělí do středy v naší farnosti nebudou bohoslužby; otec Jiří je na táboře. Obě nedělní mše svaté v naší farnosti bude sloužit P. Jindřich Kotvrda, farní vikář ve farnosti Brno – Řečkovice.                            

Mše sv. u Helenčiny studánky se koná zítra – v pondělí 20. července v 16h. 

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu na stolku s tiskem jsou archy dvou barev: žlutá je varianta cesty autobusem s příslušnými informacemi a předběžnou cenou; bílá je varianta cesty letadlem, informace jsou na letáku zvlášť. Původně ohlášená vlaková pouť byla cestovní kanceláří zrušena. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky. Termín odevzdání nejpozději dnes.

Ve středu 22. července 2020 bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 16.00 hodin bude příležitost k prohlídce kostela a k tiché modlitbě, od 17.00 hodin následuje adorace se zpěvy z Taizé a v 18.00 hodin bude sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu. Pro zájemce bude po mši k dispozici technik stavebních investic brněnského děkanství Ing. Libor Kubíček, aby informoval o průběhu oprav kostela.Manželské ohlášky: dne 1. srpna hodlají ve farnosti Brno – Žabovřesky uzavřít manželství pan Pavel Palát z naší farnosti a slečna Zuzana Nováková z farnosti Pelhřimov.

Leave a Reply