• Post Category:Ohlášky

Dnes je 21. června – 12. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost. 

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
22. 6.
pondělí 12. týdne v mezidobív 18:00, za Marii Kozlovou, manžela a dvoje rodiče
úterý
23. 6.
úterý 12. týdne v mezidobímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za P.Ladislava Vybírala a rodinu Házovu
středa
24. 6.
slavnost Narození svatého Jana Křtitelev 16:30 ‚dětská‘, za Josefa a Marii Audyovy, syna Pavla, Růženu Audyovou a živé rodiny
čtvrtek
25. 6. 
čtvrtek 12. týdne v mezidobív 18:00, za Stanislava Jelínka, manželku Ludmilu a živé rodiny
pátek
26. 6.
pátek 12. týdne v mezidobív 18:00, na poděkování za dar života a za živou a zemřelou rodinu
sobota
27. 6.
sobota 12. týdne v mezidobív 8:00, za zemřelého Patrika a duše v očistci

Příští neděle 28. června je 13. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Dnešní sbírka je na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně.

Příští neděli 28. června je sbírka určena na bohoslovce.

Biblická hodina se ve středu 24. června nekoná, o. Jiří zastupuje v Bystrci. 

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu na stolku s tiskem jsou archy dvou barev – žlutá je varianta cesty autobusem, bílá je varianta cesty vlakem, s příslušnými informacemi a předběžnou cenou. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky, nejpozději do 5. července 2020.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Příští týden, nejspíše v pátek, půjdu na Charitu odevzdat postničky. Pokud ještě nějakou máte doma, dejte mi vědět.

Napsat komentář