• Post Category:Ohlášky

Dnes je 24. května – 7. neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25. 5.
pondělí po 7. neděli velikonočnív 18:00, na poděkování za dar života, milosti Boží, za rodiče a živé rodiny
úterý
26. 5.
památka sv. Filipa Neriho, knězemše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za Josefu a Jaroslava Gábrovy (přesunutý úmysl z 12.4.)
středa
27. 5.
středa po 7. neděli velikonoční v 16:30 ‚dětská‘, za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra s prosbou o pomoc a Boží požehnání (přesunutý úmysl z 19.4.)
čtvrtek
28. 5.
čtvrtek po 7. neděli velikonočnív 18:00, za Josefu Beranovou, dceru, rodiče Beranovy a zemřelou přízeň
pátek
29. 5.
pátek po 7. neděli velikonoční v 18:00, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a živou rodinu; a za Jaroslava Pospíšila a manželku
sobota
30. 5.
památka sv. Zdislavyv 18:00, vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého, na úmysl celebranta

Příští neděle 31. května je slavnost Seslání Ducha svatého, končí velikonoční doba.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla v celé naší farnosti celkem 11 520 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. Sbírka příští neděle je určena na charitativní účely. Moc také děkuji Vám všem, kteří jste v době zrušených veřejných bohoslužeb přispěli na chod farnosti převodem na účet. Rád Vám v prvním čtvrtletí příštího roku na požádání vystavím potvrzení o daru.

Májové pobožnosti o této a příští květnové neděli se přesouvají na cca 8.15 – tedy 45 minut před začátkem mše svaté v 9:00.

Od zítřka se povolený počet účastníků bohoslužeb navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Nadále budu sloužit sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk. Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.

Poslední Slovo do karantény a Slůvko s obrázkem pro děti umístím na web o Slavnosti seslání Ducha svatého, s koncem května a zároveň velikonoční doby. 

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Vzadu na stolku s tiskem můžete podepsat přání k významným životním jubileím kněží, kteří v naší farnosti působili: P. Martin Holík a P. Pavel Haluza se dožívají 60 let a P. Radomil Kaláb 90 let. 

Nové termíny slavností letošního prvního svatého přijímání a biřmování v naší farnosti jsou 20. 9. (první svaté přijímání, pro všechny děti ve farním kostele) a 25. 10. (biřmování, svátost udělí pomocný biskup Pavel).

Hospic svaté Alžběty v areálu kláštera sester Alžbětinek pod Červeným kopcem prosí o pomoc pro rekonstrukci a dostavbu. Informaci najdete na videu v tomto odkazu. https://www.youtube.com/watch?v=QETA0bzHusE

Manželské ohlášky: Dne 6. června hodlají ve farnosti Choryně (arcidiecéze Olomouc) uzavřít manželství pan František Brázda z naší farnosti a slečna Eliška Grygaříková z farnosti Choryně.

Napsat komentář