• Post category:Ohlášky

Dnes je 28. června – 13. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
29. 6.
Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů; hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátekv 18:00, za Jaroslava Slezáka, bratra Františka, rodiče a celou přízeň
úterý
30. 6.
úterý 13. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není 
středa
1.7.
středa 13. týdne v mezidobív 16:30, úmysl zatím volný 
čtvrtek
2.7.
čtvrtek 13. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
pátek
3.7.
svátek sv. Tomáše, apoštolav 18:00, na úmysl celebranta
sobota
4.7.
sobota 12. týdne v mezidobív 8:00, na úmysly Panny Marie

Příští neděli 5. července oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa; patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Sbírka z minulé neděle na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně vynesla v celé farnosti 34.870Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Pokud byste chtěli stavbu klubovny podpořit individuálním darem, obraťte se na Jiřího Březinu, tel: 775 958 899, email: brezina.jir@gmail.com.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.

Dnes v 19h budou ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Pátek 3. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev – žlutá je varianta cesty autobusem, bílá je varianta cesty vlakem, s příslušnými informacemi a předběžnou cenou. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky, nejpozději do 5. července 2020.

Na základě dekretu papeže Františka se do modlitby Loretánských litanií vkládají tři nové invokace. O. Jiří vytvořil leták s novým zněním litanií, který vám na požádání poskytne v papírové či elektronické formě. 

Manželské ohlášky: Dne 11. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Michael Pokorný z farnosti Vyškov a slečna Hana Polonyiová z Církve československé husitské.

V sobotu 20. června byli v naší diecézi vysvěceni 4 novokněží. Prosíme, provázejte je modlitbou.

Požehnané prázdniny ☺

Leave a Reply