• Post Category:Ohlášky

Dnes je 31. května – slavnost Seslání Ducha svatého; končí doba velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za Marii Jurčekovou, Marii Zemanovou a živé rodiny. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
1. 6.
památka Panny Marie, Matky církvev 18:00, za zemřelé z rodiny Černých, Ciglerových a Lavrovičových, ze zemřelé Růženku a Zdenku Fudorovou a za živé rodiny
úterý
2. 6.
úterý 9. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu (přesunutý úmysl z 12.4.)
středa
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníkův 16:30 ‚dětská‘, za kněze, kteří působili v naší farnosti
čtvrtek
4. 6. 
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného knězev 18:00, za zemřelého dědečka Eduarda Krásu
pátek
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníkav 18:00, za Pavla Černého a živou rodinu
sobota
6. 6.
sobota 9. týdne v mezidobív 18:00, ze slavnosti Nejsvětější Trojice, na úmysly Panny Marie

Příští neděle 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od minulého pondělí 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu budu ještě sloužit sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk. 

Ve čtvrtek 4. června bude ve farním kostele po mši svaté večer chval. 

Pátek 5. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

Příští neděli se po mši svaté v 9:00 koná na farní zahradě farní kavárna (pokud počasí dovolí). 

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Letošní farní víkend plánujeme na 12. a 13. září.

Manželské ohlášky: dne 13. června hodlají uzavřít manželství ve farnosti Brno – Líšeň pan Michal Palát z naší farnosti a slečna Mia De Diana Boro z farnosti Líšeň.

Napsat komentář