• Post category:Ohlášky

Dnes je 5. července  – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa; patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby:
pondělí
6.7.
pondělí 14. týdne v mezidobív 18:00, za Františka Lindušku, rodiče Kosovy, dceru a vnučku
úterý
7.7.
úterý 14. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není 
středa
8.7.
středa 14. týdne v mezidobív 16:30, úmysl zatím volný 
čtvrtek
9.7.
čtvrtek 14. týdne v mezidobív 18:00, za spásu duše zemřelého manžela Jana  u příležitosti nedožitých 60 let společného života a za ochranu Panny Marie pro živé rodiny
pátek
10.7.
pátek 14. týdne v mezidobív 18:00, za Miroslava Audyho, manželku, dceru, sourozence a rodiče
sobota
11.7.
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropyv 8:00, za emeritního papeže Benedikta XVI a jeho zesnulého bratra P. Georga Ratzingera

Příští neděle 12. července je 15. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za zesnulé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodiny Vitulovu a Brázdovu, za syna Jaroslava a za Kristýnu a Jindřicha Závodských.  

Sbírka z minulé neděle na bohoslovce vynesla v celé farnosti 21 130,-  Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

V pátek 11. července bude ve farním kostele pokřtěna Veronika Margarita Anna Hudcová. 

Manželské ohlášky: Dne 18. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Pavel Šiler z farnosti Brno – Bystrc a slečna Iva Kolářová.

Na venkovní nástěnce je rozpis čtení pro mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích ve druhém pololetí letošního roku.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu na stolku s tiskem jsou archy dvou barev: žlutá je varianta cesty autobusem s příslušnými informacemi a předběžnou cenou; bílá je varianta cesty letadlem, informace jsou na letáku zvlášť. Původně ohlášená vlaková pouť byla cestovní kanceláří zrušena. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky. Termín odevzdání se prodlužuje do 19.7.  

Leave a Reply