• Post Category:Ohlášky

Dnes je 7. června – slavnost Nejsvětější Trojice. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
8. 6.
pondělí 10. týdne v mezidobív 18:00, za Andělu a Jana Kozlovy, dceru, syna, rodiče, sourozence a živé rodiny
úterý
9. 6.
úterý 10. týdne v mezidobímše sv. v   mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl (přesunutý úmysl z 13.4.)
středa
10. 6.
středa 10. týdne v mezidobív 16:30 ‚dětská‘, za děti z mateřské školy (třída Berušek), které se chystají do první třídy; a za jejich paní učitelky
čtvrtek
11. 6. 
Slavnost Těla a Krve Páně –doporučený svátekv 17:00, za Jana Zaplatila k 1. výročí úmrtí a za živé a zemřelé rodiny
pátek
12. 6.
pátek 10. týdne v mezidobív 17:30, za usmíření v rodině
sobota
13. 6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve8:00, za Marii Audyovou a rodiče

Příští neděle 14. června je 11. v liturgickém mezidobí.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Annu a Jaroslava Obrovských, jejich rodiče a sourozence, syna Květoslava, jeho manželku Anežku a syna a za živé rodiny.

Sbírka na charitativní účely vynesla v naší farnosti celkem 16 000 Kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od příštího pondělí 500 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu již bude mše svatá v obvyklý čas v 8:00, tj. nebude další mše svatá s nedělní platností. Bude však stále možné sledovat mši svatou na prostranství vedle kostela, kam bude vyveden zvuk. 

Růženec v radiu Proglas se budeme modlit až v září.

Ve čtvrtek je slavnost těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Mše svatá začne již v 17:00, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Květiny na výzdobu oltářů pro slavnost Těla a Krve Páně přineste prosím nejpozději ve čtvrtek ve 13:00. 

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 12. června v Žebětíně. Program je na nástěnce, na webu farnosti a na odkazu: https://nockostelu.cz/kostel/2030/.

Začátek páteční mše svaté se přesouvá na 17:30, výstav Nejsvětější svátosti tento pátek není. 

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 10:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 18h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie. 

20. číslo farního občasníku je vzadu na stolečku.

Napsat komentář