• Post category:Ohlášky

Dnes je 9. srpna -19. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za zesnulého Karla Vošmeru a dvoje rodiče. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby:
pondělí 10. 8.svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníkamše sv. v naší farnosti není 
úterý    11. 8.památka sv. Kláry, pannymše sv. v naší farnosti není
středa   12. 8.středa 19. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
čtvrtek 13. 8.čtvrtek 19. týdne v mezidobí v 18:00, za Stanislava Kozla, manželku a živé rodiny
pátek     14. 8.památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníkav 18:00, za zemřelé z rodiny Černých, Ciglerových, za živé rodiny, za Růženku, paní Fudorovou a za Martina
sobota 15. 8.slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátekv 8:00, za rodiny Cahovu, Doležalovu, Slaninovu, Holíkovu a za Jitku Bílkovou

Příští neděle 16. srpna je 20. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Otec Jiří bude do středy čerpat zbytek své dovolené, pak již bude ve farnosti. Bohoslužby od pondělí do středy v naší farnosti nejsou. V případě jakékoli potřeby neváhejte otce Jiřího kontaktovat telefonicky na čísle 734271856.

Bratři augustiniáni ze Starého Brna srdečně zvou k účasti na Starobrněnské pouti k Panně Marii Svatotomské o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna. Bude jí předcházet triduum ve dnech 12. – 14. srpna; více informací na plakátu ve venkovní vitríně. Slavnostní mše svatá bude na Starém Brně v sobotu 15. 8. v 18:00 hodin, v naší farnosti budeme slavit mši svatou v 8:00 ve farním kostele.

V sobotu 15. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Lia Anna Bartošová.

Leave a Reply