Ohlášky 1. července 2018

1. července je 13. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9:00 byla sloužena za zesnulou Emilii Michkovou.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V úterý je svátek sv. Tomáše, apoštola;
 • v pátek je slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – je to doporučený svátek.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za zemřelou Ludmilu Živnou (zádušní mše);
 • ve středu v 19:00, na úmysl dárce;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Miroslava Audyho, manželku, dceru, sourozence a rodiče;
 • v pátek v 18:30, za Františka Lindušku, rodiče Kosovy, dceru a vnučku;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • příští neděle 8. července je 14. v liturgickém mezidobí.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla v obou částech farnosti 13 200Kč. Pán ať odplatí vaše dary.
 • Mše sv. ve farním kostele ve středu 4. července začne až v 19:00 hodin.
 • Pátek 6. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Od 11. do 15. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.
 • Koncem září začíná v naší farnosti kurz Alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, nebo se chtěl ještě informovat, přidat se do týmu apod., může se přihlásit Petře Doffkové či Ireně Veselé. Ti, kdo se za kurz Alfa modlí, mohou být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.