Ohlášky 10. září 2017

10. září je 23. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;
 • ve čtvrtek je svátek Povýšení svatého kříže;
 • v pátek je památka Panny Marie Bolestné;
 • v sobotu je nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Sv. Jan Zlatoústý
Svátek Povýšení svatého kříže
Panna Maria Bolestná
Sv. Ludmila
(c) ikonopiska MgA. Iveta Kadlecová

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za oběti nedávných živelných pohrom a za respekt člověka ke stvoření;
 • ve středu v 18:30, za Bohuslavu Smrčkovou, manžela a rodiče;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Bartoloměje Kozla, manželku, syna Jana a dceru Marii;
 • v pátek v 18:30, za Anežku a Bohumila Chroustovy, jejich rodiče a sourozence a za živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za všechny živé i zemřelé Ludmily v naší farnosti.
 • příští neděle 17. září je 24. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Františku Zaplatilovu, manžela, dceru Marii a živé rodiny.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Otec Jiří bude mít jako volný den středu, prosíme, obracejte se na něj přednostně v ostatní dny.
 • Farní den začne dnes ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13 hodin, úklid proběhne v 19 hodin. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.
 • V pondělí 11. září se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.
 • Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 12. září na faře.
 • Biblické hodiny pokračují v Kohoutovicích ve středu 13. září v 19:30. Kvůli rekonstrukci se sejdeme v kapli.
 • Ve čtvrtek 14. září bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.
 • Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme před Domkem 14. září – v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Lucii Šalomonovou.
 • Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 18. září.
 • Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.
 • Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 17. září v 19 hodin v kapli. Rádi přivítáme nové členy.
 • Paní Henychová, majitelka chalupy v Karolince, kam jezdí mladí z naší farnosti již od r. 1983 na prázdniny, slaví 8. září 85 let. Chtěli bychom jí poslat hromadné přání. Kdo paní Henychovou a chalupu v Karolince znáte, podepište se prosím dnes po mši na připravený arch v poličce pod kůrem. Lze se podepsat také až na farním dni, kde pro paní Henychovou pořídíme také společnou fotografii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.