Ohlášky 13. května 2018

13. května je sedmá neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za zemřelé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodiny Vitulovu a Brázdovu, syna Jaroslava a Kristýnu Závodskou.

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola;
 • ve středu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za Stanislava Kozla, manželku, dceru a živé rodiny;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za zemřelou Věru Pánkovou, Zdeňku Vohaňkovou, Věru Pasekovou, Věru Malou a syna Pavla;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Jana Zaplatila, manželku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy;
 • v pátek v 18:30, na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další pomoc a ochranu;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl Božího milosrdenství a za Daniela.
 • Příští neděle 20. května je slavnost Seslání Ducha svatého.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Jaroslava Obrovského, rodiče, sestru Marii a rodinu Kvardovu. 
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • V pondělí nebude dětská mše svatá; ve stejný čas se koná besídka předškolních dětí ke Dni matek.
 • Sbírka příští neděle je určena na Charitu.
 • Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 14. května (sraz na zastávce Stamicova v 17:05) a v sobotu 19. května (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).
 • Májové pobožnosti se v Žebětíně modlíme denně přede mší sv. a v neděli v 17 hodin.
 • Přednáška MUDr. Marie Fridrichové se koná už toto úterý 15. května od 18:30 v Domku v Kohoutovicích. Je určena především pro manžele a snoubence, ostatní mohou přijít také. Téma tohoto večera: Zvládnou i naše děti manželství? Co a jak předat další generaci, aby ji minula současná krize rodiny a hodnot.
 • V pondělí po neděli Seslání Ducha Svatého (21.5.) bude nově v celé církvi slavena památka Panny Marie, Matky církve.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.