Ohlášky 14. května 2017

14. května je 5. neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za Jana Zaplatila, manželku, dvoje rodiče a rodiče Kozlovy.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech;
 • V sobotu je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Sv. Jan Nepomucký
Sv. Klement Maria Hofbauer

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za rodinu Valíkovu a Františka Valíka;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 18:30, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence;
 • ve čtvrtek v 18:30, na poděkování Bohu a Panně Marii za vyslyšenou prosbu;
 • v pátek v 18:30, za manžela Jaroslava Jelínka, syna Jaroslava a rodiče z obou stran;
 • v sobotu v 8:00, na poděkování za dar života a Boží milosti, za rodiče a živé rodiny.
 • příští neděle 21. května 2017 je 6. velikonoční.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Májové pobožnosti se ve farním kostele modlíme po celý květen v neděli v 18:00 a ve všední den přede mší svatou.
 • Tichá adorace v kapli sv. Rodiny bude ve čtvrtek 18. května od 20 do 21 hodin. V Žebětíně bude opět pravidelná adorace v pátek 19. května od 17:30.
 • 1. svaté přijímání dětí bude v Kohoutovicích v neděli 21. května při mši sv. v 10.30 a v Žebětíně v neděli 28. května při mši svaté v 9.00.
 • Manželské ohlášky: dne 27. května hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Alena Zrnečková a pan Lukáš Pinteš, oba z naší farnosti.
 • Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017.
 • Díky všem, kteří se zapojili do příprav včerejší slavnosti biřmování a následné agapé. Pán Bůh zaplať!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.