• Post Category:Ohlášky

16. června je slavnost Nejsvětější Trojice. Tato mše svatá byla sloužena za Františku Beranovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

  • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek;
  • v pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Bohoslužby

  • v pondělí v 17:30, ‚dětská‘, na poděkování za 62 let společného života s prosbou o požehnání a Boží pomoc;
  • ve středu ve 18:00, na poděkování a úmysly dárce;
  • ve čtvrtek v 17:30, za Milana Obrovského, jeho bratra, rodiče, Ludmilu Obrovskou, rodinu Křivánkovu a živé rodiny;
  • v pátek v 18:00, za Marii Kozlovou, zemřelého manžela a dvoje rodiče;
  • v sobotu v 11:00, za Ondřeje Františka Žváčka a Michala Křivánka.
  • Příští neděle 23. června je 12. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

  • Mějte prosím na paměti změnu začátků bohoslužeb. Ve čtvrtek začne mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně již v 17.30, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. V sobotu bude mše sv. s udílením křtu až v 11:00.
  • Sbírka na Charitu z minulé neděle vynesla v celé farnosti 11.700 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.
  • Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.
  • V úterý 18. června jste zváni od 18:30 do farního kostela na koncert žáků ZUŠ Františka Jílka.
  • Ve čtvrtek 20. června se v 19.30 (či po skončení eucharistického průvodu) na faře sejde zasedání žebětínské části farní pastorační rady. V pátek 21. června se pak koná v 19 hodin na faře schůze ekonomické rady farnosti. Na obě dvě setkání jsou srdečně zváni hosté.
  • V sobotu 22. června budou pokřtěny tyto děti: Ondřej František Žváček a Martin Křivánek.
  • Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19 hodin, první setkání 17. září.
  • Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). Informace o přesunu bohoslužeb a stálé zpovědní služby je na venkovní nástěnce.

Napsat komentář