Ohlášky 16. dubna 2017

16. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod Velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň a živou rodinu.
Příští týden je Velikonoční oktáv.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 9:00, za živé rodiny, na poděkování a s prosbou o pomoc a Boží požehnání;
  V 7:30 v Kohoutovicích.
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích,
 • ve středu v 18:30, za Josefa Šedého, manželku a rodiče;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Jana Jedličku, rodiče, bratra, zemřelou přízeň a živé rodiny;
 • v pátek v 18:30, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče;
 • v sobotu ve 8:00, za Josefa Prokeše, manželku, sourozence, dvě dcery, zetě a živé rodiny.
 • příští neděle 23. dubna 2017 je 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat na arch v sakristii. Prosíme o zálohu 300 Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a jsou také uvedeny v novém čísle farního občasníku. Příští neděli je poslední možnost se přihlásit. Nyní ca. 35 přihlášených, Při počtu 45 cestujících to vychází na 500,-Kč na osobu. Pokud nenaplníme autobus, bude třeba zvednout cenu nebo pouť stornovat. Bezplatné storno autobusu nejpozději 24.4.
 • V úterý se nekoná výuka náboženství ve skupině P. Jiřího na ZŠ Pavlovská; příprava dětí na 1. sv. přijímání se konat bude.
 • Příští sobotu 22.4. se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu, podrobné informace na http://pochodprozivot.cz/.
 • Adorace se čtením z Písma bude v kapli v Kohoutovicích ve čtvrtek 20. dubna od 20 do 21 hodin.
 • Postní pokladničky – postničky můžete přinést do sakristie v neděli 23. dubna.
 • V sobotu 13. května bude o. biskup Vojtěch v naší farnosti udělovat svátost biřmování; mše sv. začíná v 9:00 v Žebětíně. Prosíme o modlitbu za biřmovance i za děti, které v květnu přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Manželské ohlášky: dne 29. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Šárka Bӧhmová z farnosti Blučina a pan Jan Žvanut z naší farnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *