• Post Category:Ohlášky

Dnes je 16. února – 6. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
17. 2.
pondělí 6. týdne v mezidobíve 13:00, za zemřelého Milana Obrovského (pohřební mše sv.)
úterý
18. 2.
úterý 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
středa
19. 2.
středa 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
20. 2.
čtvrtek 6. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
pátek
21. 2. 
pátek 6. týdne v mezidobíve 13:00, za zemřelou Marii Klimešovou (pohřební mše sv.)
sobota
22. 2.
svátek Stolce svatého apoštola Petrav 8:00, za našeho papeže Františka a na jeho úmysly

Příští neděle 23. února je 7. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Františka Slezáka, dvoje rodiče, bratra Jaroslava, švagra Jindřicha a jeho sestru Evičku.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: v pondělí ve 13h v Žebětíně pohřební mše sv., od úterý do čtvrtka se bohoslužby ve farnosti nekonají. V pátek 21. února bude v Žebětíně rovněž pohřební mše svatá ve 13h, večerní adorace ani mše svatá nebude.

Otec Jiří je od pondělního odpoledne do čtvrtečního večera mimo Brno, v případě nutnosti je možné mu zavolat. 

Ve středu 19. února jste zváni od 19:30 do Domku v Kohoutovicích na Otevřené společenství.

Příští neděli 23. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16 do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu vzadu na stolku.

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů.

Manželské ohlášky: v sobotu 29. února hodlají ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství pan Vojtěch Foltýn a slečna Kristýna Fuchsová, oba z naší farnosti.

Ve čtvrtek 20. 2. si připomínáme 100. výročí úmrtí fatimské vizionářky Hyacinty Marto. Při této příležitosti vyzývá generální představený Mariánského kněžského hnutí P. Luca Pescatori k duchovnímu setkání ve večeřadle a k modlitbě za jednotu se Svatým otcem a s celou církví. Čtvrteční mariánské večeřadlo se bude konat v obvyklý čas od 17:15 ve farním kostele. Jste srdečně zváni!

Napsat komentář