Ohlášky 17. září 2017

17. září je 24. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františku Zaplatilovou, manžela, dceru Marii a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků;
 • ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
 • v sobotu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Sv. Ondřej Kim Tae-gon
Sv. Matouš
Sv. Pius z Pietrelcina

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za novomanžele Roberta a Terezu Mečkovské;
 • ve středu v 18:30, na úmysl celebranta;
 • ve čtvrtek v 18:30, úmysl zatím volný;
 • v pátek v 18:30, za Ladislava Stejskala, manželku, pravnučku a dvoje rodiče;
 • v sobotu v 8:00, na poděkování za 70 let života a požehnání pro celou rodinu Vitáskovu.
 • příští neděle 24. září je 25. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Sbírka příští neděle je určena na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS). Při této příležitosti bude v ohláškách čteno také slovo otce biskupa.
 • Ze srdce děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k úspěšnému průběhu farního víkendu.
 • Všichni jste srdečně zváni na dnešní slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály, program je na nástěnce ve vchodu.
 • Aktuální rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 18. září.
 • V úterý 19. září bude v kapli Sv. rodiny v Kohoutovicích sloužena mše svatá za všechny děti, které farnost podporuje či podporovala v rámci projektu Adopce na dálku.
 • V rámci dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny se bude 22. a 23. 9. (pá. a so.) konat brigáda (malování, úklid a stěhování věcí zpět). Bližší informace je na webu kaple Sv. rodiny. Pomocníci jsou vítáni, prosíme hlaste se faráři.
 • Adorace s písněmi z Taizé se v kapli Sv. rodiny koná ve čtvrtek 21. září od 20 do 21 hodin.
 • Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21 hodin do Domku Sv. rodiny na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Kateřiny Pospíšilové.
 • 13. a 15. října se uskuteční farní dobročinný bazar, z jehož výtěžku budeme financovat vzdělání malé Louise z Haiti (Adopce na dálku). Případný přebytek použijeme na Domek.
 • Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa v naší farnosti, nebo byste se chtěli účastnit od 5. října kurzu Alfa v Brně u jezuitů, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.
 • Manželské ohlášky: dne 30. září hodlají ve farnosti Kostelní Vydří uzavřít manželství slečna Eva Němcová z naší farnosti a pan Miroslav Janů z farnosti Jámy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.