Ohlášky 2. září 2018

2. září je 22. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9:00 byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;
 • v sobotu je svátek Narození Panny Marie.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, dětská‘, za děti, které začínají nová školní rok, zvláště za prvňáčky;
 • ve středu v 11:00 (pohřební), za zesnulou Zdeňku Karkošovou;
 • ve čtvrtek v 18:30, na úmysl celebranta;
 • v pátek v 18:30, za Vojtěcha Skalníka, manželu Ludmilu, dvoje rodiče a vnuka Karla;
 • v sobotu v 16:00 (Vranov u Brna, poutní), na úmysl dárce.
 • Příští neděli 9. září oslavíme ve farním kostele 95. výročí posvěcení chrámu. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za živé a zemřelé rodiny Prokešovy a Jurčekovy.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Farní kavárna po mši sv. v 9:00 v Žebětíně se nekoná.
 • Ve středu bude v Žebětíně pouze pohřební mše svatá v 11:00, večerní mše sv. se nekoná.
 • V pondělí 3. 9. začnou znovu dětské mše svaté v 17:30 v Žebětíně.
 • Pátek 7. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli 9. září, při oslavě farního dne, zároveň oslavíme při mši sv. v 9:00 v Žebětíně devadesáté páté výročí posvěcení farního kostela a desáté výročí vysvěcení nového oltáře.
 • Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:
 • Pouť na Vranov sobota 8. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60 Kč/os. Seznam k přihlášení je v kostele. Pěší pouť s otcem Jiřím přes Babí lom: sraz na zastávce MHD Lelekovice, náves ve 12:26 hodin – příjezd autobusu. Za velmi nepříznivého počasí se pěší pouť nebude konat.
 • Farní den v neděli 9. září začne netradičně již ve 13:30 sportovními utkáními na ZŠ Otevřená, následuje v 15:30 požehnání ve farním kostele a v 16:00 na farní zahradě koncert „vlídného písničkáře“ Pavla Helana. Od 17 hodin jsou zvány děti na faru na divadlo. Program je též na nástěnce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí na posezení a koncert, sraz u fary je ve 14 hodin, úklid proběhne v 19 hodin. Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je potřeba viditelně označit).
 • Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 11. Září v Domku v Kohoutovicích. Zveme také všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme rovněž v Domku 13. září: v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Kateřinu Vlachovou.
 • Biblické hodiny pokračují na faře v Žebětíně ve středu 12.9. v 19:30. 
 • Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 17. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte, aby bylo jasné, kolik dětí bude ve třídách.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.