Ohlášky 22. dubna 2018

22. dubna je čtvrtá neděle velikonoční, tzv. neděle Dobrého pastýře. Dnes je den modliteb za duchovní povolání. Tato mše svatá byla sloužena za Josefa Prokeše, sourozence, manželku, dvě dcery a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, dětská‘, za zemřelého manžela Jaroslava Bartoňka a duše v očistci;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za Františku a Antonína Bartošovy, syna Jana, manželku Veroniku a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:30, za rodiče Slezákovy, dva syny, dvoje rodiče a živé rodiny;
 • v pátek v 18:30, za rodiče Gabrielovy a Brázdovy a živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za Jana Jedličku, rodiče, bratra a živé rodiny.
 • Příští neděle 29. dubna je 5. velikonoční.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost. 
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Mimořádná sbírka z minulé neděle na repatriaci uprchlíků na Blízkém Východě vynesla v celé farnosti 32.400 Kč. Pán ať odplatí za vaše dary. Ještě dnes je možné odevzdat postní pokladničky.
 • Ve středu 25. dubna se od 19:30 koná biblická hodina v Domku v Kohoutovicích.
 • V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet do Lednice nejen pro děti. Sraz v 9:45 na Zámecké náměstí v Lednici, trasu a program výletu určíme na místě podle věku a kondice výletníků. Předpokládaný konec v 16 hodin. V zámeckém parku (prostor okolo Zámeckého rybníku) je zákaz jízdy na kole a dětských odrážedlech. Vše je na plakátu a na webových stránkách. Cesta tam (a zpět): vlak 8:36 Brno hl.n. (do Podivína), autobus 9:20 Podivín (do Lednice). Pojedete-li vlastním vozem, je třeba počítat s poplatkem za parkování (centrální parkoviště Lednice 50 Kč/den, na Zámeckém náměstí 25 Kč/hod). Předpokládaný konec kolem 16 hodin (autobus z Lednice do Podivína 16:32 a navazující vlak do Brna) nebo si Vás automobilisté rozeberou.
 • Zveme děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí v Žebětíně, na nácvik písniček, sejdeme se přede mší sv. v 16:40 na faře.
 • V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat jako náhradníci na farní pouť 12. května na Svatou Horu.
 • Oba pondělky 30. 4. a 7. 5. z důvodu ředitelského volna odpadá veškerá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího.
 • Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo byste byli ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.