• Post Category:Ohlášky

Dnes je 23. února – 7. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Františka Slezáka, dvoje rodiče, bratra Jaroslava, švagra Jindřicha a jeho sestru Evičku.

DatumLiturgické oslavy v týdnuBohoslužby
pondělí
24. 2.
pondělí 7. týdne v mezidobív 18:00, za Josefa Berana, manželku, dceru a sourozence
úterý
25. 2.
úterý 7. týdne v mezidobímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu Žůrkovu
středa
26. 2.
Popeleční středa – den přísného postu, začátek postní dobyv 18:30, za rodinu Musilových a duše v očistci
čtvrtek
27. 2.
čtvrtek po Popeleční středěv 18:00, za zemřelou maminku a její příbuzné
pátek
28. 2. 
pátek po Popeleční středěv 18:00, za Marii a Antonína Zaplatilovy, jejich rodiče a celou zemřelou přízeň
sobota
29. 2.
sobota po Popeleční středěmše sv. v Kohoutovicích v 15:00, za Rozálii Annu Bílkovou (s udělením svátosti křtu)

Příští neděle 1. března je 1. postní.  Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná od 16 hodin v Domku v Kohoutovicích setkání Klubu křesťanských seniorů.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit ve farním kostele vždy v pátek – začátek 40 minut přede mší svatou – a v neděli ve 14:30. Poprvé se křížovou cestu pomodlíme ve farním kostele ve středu, rovněž 40 minut přede mší svatou, tj. v 17:50.

V sobotu 29. února bude v kapli v Kohoutovicích pokřtěna Rozálie Anna Bílková. Mše svatá v 8:00 ve farním kostele nebude.

V neděli 1. března bude v Žebětíně farní kavárna, kam jste srdečně zváni.

Zároveň 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů. Kdo nebude 1. března zde a chtěl by volit, ozvěte se Petře Doffkové.

Na stolku s tiskem si můžete vzít Postní průvodce (prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky) a rovněž postní pokladničky – postničky. Tamtéž (dnes a nejpozději 1. března) se přihlaste na postní duchovní obnovu, která je plánována na sobotu 14. března od 16 do asi 19 hodin v Katolickém domě v Žebětíně.

V pondělí 2. března bude po mši svaté, tj. asi v 19:15 na faře F-klub – přednáška o encyklice papeže Františka Laudato Sí.

Farní dobročinný bazar bude 27. – 29. března – prosíme o pomoc s chystáním, bazarovou službou a především s nedělním úklidem, který z technických důvodů musí tentokrát začít již mezi 12:30  a 14 hodinou a trvá asi 2 hodiny. Hledáme proto 8 ochotných lidí. Hlaste se co nejdříve Petře Doffkové.

Prosíme Vás, kdo máte ještě doma posvěcené jívové ratolesti z loňska, abyste je nejpozději v pondělí 24. 2. přinesli buď do kostela, nebo na faru, případně domů paní kostelnici Haně Trčkové. Připravíme z nich popel k udílení popelce.

Napsat komentář