• Post Category:Ohlášky

24. března je 3. neděle postní. Tato mše svatá byla sloužena na jistý úmysl.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je slavnost Zvěstování Páně.
Zvěstování Páně
Zvěstování Páně

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za zesnulé dobrodince (mešní fundace);
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha a Stanislava;
 • ve čtvrtek v 18:00, za rodiče Ševčíkovy, děti, vnuka a celou přízeň;
 • v pátek v 18:00, za Vladimíra a Marii Kozlovy, rodiče, sourozence a živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, za dospělé, kteří se v naší farnosti budou připravovat na křest;
 • Příští neděle 31. března je 4. neděle postní, tzv. Radostná-Laetare. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Modlitbu křížové cesty se ve farním kostele se modlíme vždy v pátek – začátek 40 minut přede mší svatou – a v neděli ve 14:30. Dnes jsou na křížovou cestu srdečně zvány všechny děti.
 • V pondělí 25. března v 17:30 bude ve farním kostele mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně. Dětský sboreček se tentokrát nekoná.
 • V úterý 26. března od 19 hodin povypráví v Domku v Kohoutovicích o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka.
 • Pátek 29. března vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.
 • V pátek 5. dubna se v Domku v Kohoutovicích od 18:30 koná setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli. Křížová cesta v kapli začne mimořádně již v 18 hodin.
 • V neděli 7. dubna zvou skautské oddíly na křížovou cestu. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.
 • Možnost svátosti smíření před Velikonocemi: v neděli 14.4. mezi 15:00 – 17:00 ve farním kostele.
 • Informace o farním dobročinném bazaru jsou na webu a na nástěnce.

Napsat komentář