Ohlášky 24. června 2018

Sv. Jan Křtitel, ikonopiska Mga. Iveta Kadlecová

24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá v 9:00 byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve čtvrtek je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka;
 • v pátek je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – je to doporučený svátek.
Sv. Irenej
Sv. Petr
Sv. Pavel

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 ‚dětská‘, za zemřelé rodiče, manžela a bratra;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za Josefa a Marii Audyovy, syna Pavla a sestru Růženu
 • ve čtvrtek v 18:30, za Stanislava Jelínka, manželku Ludmilu a živé rodiny;
 • v pátek v 18:30, za Jaroslava Slezáka, bratra Františka, rodiče a celou zemřelou přízeň;
 • v sobotu v 8:00, za rodiče Sýsovy, živé rodiny a na jistý úmysl.
 • příští neděle 1. července je 13. v liturgickém mezidobí.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za zesnulou Emilii Michkovou.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán ať odplatí vaše dary.
 • Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17 hodin v Domku Svaté rodiny.
 • Pondělí 25. června bude sloužena ve farním kostele poslední dětská mše sv., sboreček není. O prázdninách pondělní mše budou, ale ne dětské.
 • V úterý 26. června jste zváni od 18:15 do Domku na přednášku o charitním díle Mary’s Meals (Mariina jídla).
 • Ve čtvrtek 28. června se nekonají úřední hodiny.
 • Od příští neděle až do konce srpna bude v kapli pouze nedělní mše sv. v 7:30, druhá ani úterní se nekoná. 2. září budou již opět dvě mše sv.
 • Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na webu.
 • Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Jsou v ní i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.
 • Koncem září začíná v naší farnosti kurz Alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, nebo se chtěl ještě informovat, přidat se do týmu apod., může se přihlásit Petře Doffkové či Ireně Veselé. Ti, kdo se za kurz Alfa modlí, mohou být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.