Ohlášky 24. prosince 2017

24. prosince je 4. neděle adventní; dnes odpoledne a večer oslavíme vigilii Slavnosti Narození Páně – Štědrý den. Tato mše svatá byla sloužena na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

Mše svaté jsou dnes v 15:00, za děti z naší farnosti;
a ve 23:00 (‚půlnoční‘ mše sv.), za Oldřicha a Marii Rückerovy a živé rodiny.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • v pondělí je slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční;
 • v úterý je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka;
 • ve středu je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
 • ve čtvrtek je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Svátek narození Páně
Sv. Štěpán
Sv. Jan, apoštol
sv. Mláďátka betlémská

Bohoslužby

 • v pondělí v 9:00, za Marii Kočí a manžela, Marii Beranovou a manžela, dvoje rodiče a sourozence a živé rodiny;
  v 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích;
 • ve úterý v  9:00, za muže a mládence z naší farnosti;
  v 10:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, na úmysl celebranta;
 • ve čtvrtek v 18:00, na úmysl dárce;
 • v pátek v 18:00, za Rudolfa Kozla, manželku, dvoje rodiče a sourozence;
 • v sobotu v 8:00, za Marii Habrovou, manžela, syna Jaroslava, dvoje rodiče, celou přízeň a živé rodiny.
  v 9:00 v Kohoutovicích
 • příští neděle 31. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – titulární slavnost kohoutovické kaple. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost. 
  V 7:30 a v 16:00 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Pořad vánočních bohoslužeb je na venkovní nástěnce, v občasníku č. 7 a na webu naší farnosti a na www.krestanskevanoce.cz.
 • Při mši svaté v sobotu 30. prosince poděkujeme Bohu za uplynulý kalendářní rok; při mši svaté příští neděli 31. 12. proběhne žehnání manželům s obnovou manželských slibů.
 • Na Hod Boží v poledne vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
  Od 15 hodin bude farní kostel otevřený k návštěvě jesliček,
  od 17:30 hodin pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.
  Kostel bude otevřen k návštěvě jesliček i na Štěpána od 15 do 17 hodin.
 • 24. a 25. prosince po všech mších svatých, počínaje odpolednem, bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.
 • Ve čtvrtek 28. prosince se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15 hodin v Domku Svaté rodiny.
 • O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2018 bude při mši svaté v 9:00 naše farnost zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 • Při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2017. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku.
 • Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 7. ledna v 18 hodin.
 • Příprava na 1. sv. přijímání, (týká se dětí ze třetích tříd a starších), děti připravuje otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý 13:15 – 14:00 od 9. ledna, v Kohoutovicích v Domku Svaté rodiny ve čtvrtek 14:30 – 15:15 od 11. ledna. Slavnost proběhne v Kohoutovicích 27. května, v Žebětíně 3. června.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.