• Post Category:Ohlášky

24. února je 7. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za živé rodiny Zajícovu a Popelkovu.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V následujícím týdnu nejsou žádné svátky ani závazné památky.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 ,dětská‘, úmysl zatím volný;
 • ve středu v 18:00, úmysl zatím volný ;
 • ve čtvrtek v 18:00, na úmysl celebranta;
 • v pátek v 18:00, za Marii Vošmerovou, tchýni a dvoje rodiče;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • Příští neděle 3. března je 8. v mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.

Oznámení

 • Sbírka z minulé neděle – Haléř sv. Petra – vynesla v celé farnosti 30.000Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru, kde opět začne dětský sboreček. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.
 • V úterý 26. února odpadá hodina náboženství ve skupinách o. Jiřího na ZŠ Pavlovská. Příprava prvokomunikantů na faře se však bude konat.
 • V úterý 26. února se koná od 19 hodin v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Komunikace aneb Umíme spolu mluvit?“, lektoři Hana a Martin Cvrkalovi
 • Ve čtvrtek 28. února se koná setkání žebětínské části farní pastorační rady.
 • Pátek 1. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 bude v kostele sv. Bartoloměje výstav Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli zde bude v Žebětíně po mši svaté farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.
 • V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice.
 • Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20 hodin v Katolickém domě v Žebětíně.
 • V poličce s tiskem se můžete dnes naposled předběžně přihlásit na farní pouť do Neratova 1. června.

Napsat komentář