Ohlášky 25. března 2018

25. března je Květná neděle, začíná Svatý týden. Tato mše svatá byla sloužena za zemřelého Josefa Michka.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 ‘dětská‘, za zemřekou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha a Stanislava;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za nemocnou osobu;
 • ve čtvrtek v 18:00 (památka Večeře Páně), úmysl zatím volný;
 • v pátek v 18:00 velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže;
 • v sobotu ve 20:00 velikonoční vigilie, za ty, kdo byli v naší farnosti loni pokřtěni, a za všechny letošní nově pokřtěné.
 • Příští neděle 1. dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně-Boží hod Velikonoční. 
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 16:00 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je vyvěšen na venkovní nástěnce a najdete jej také ve farním občasníku.
 • Dnes jste zváni na křížovou cestu se skauty. Sraz v 15 hodin nad zastávkou MHD Libušina třída (trolej. 37 směr Kohoutovice). Předpokládaný konec kolem 17 hodin v Jundrově. Cesta je zpevněná, vhodná i pro kočárky. V Žebětíně v kostele bude křížová cesta v obvyklý čas; po ní bude až do 17 hodin možnost přijetí svátosti smíření.
 • Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17 hodin v Domku Svaté rodiny.
 • Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Poslední setkání se uskuteční v úterý 27. března v 19:00 v Domku Svaté rodiny.
 • Ve středu 28. března bude od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.
 • Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího. Vzadu se můžete rovněž zapsat na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu.
 • Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.
 • V neděli 8. 4. bude tzv. „milosrdná neděle“ – po všech bohoslužbách ve farnosti si mohou děti doplnit chybějící vitrážová „sklíčka“.
 • Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 20. – 22. dubna.
 • Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.
 • V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.
 • Manželské ohlášky: dne 7. dubna 2018 hodlají v kostele sv. Augustina v Brně uzavřít manželství slečna Tereza Chmelíková z naší farnosti a pan Marek Tuček z farnosti Brno – sv. Augustin.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.