• Post Category:Ohlášky

Dnes je 26. dubna – 3. neděle velikonoční.  Mše svatá byla sloužena soukromě na faře za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
27. 4.
pondělí po 3. neděli velikonočnív 18:00, za Jaroslava Křivánka, rodiče, sestru a zemřelou přízeň 
úterý
28.4.
úterý po 3. neděli velikonočnímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 18:00, za Růženu Závodskou, rodinu Kozlovu, prarodiče a živou rodinu (přesunutý úmysl z 29.3.)
středa
29.4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropyv 18:00, za rodinu Kaštovských a duše v očistci
čtvrtek
30.4.
čtvrtek po 3. neděli velikonočnív 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny, dceru a dvoje rodiče
pátek
1. 5.
pátek po 3. neděli velikonoční v 9:00, za Matěje Gabriela, manželku a živé rodiny
sobota
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církvemše svatá na zadaný úmysl bude sloužena mimo Brno

Příští neděle 3. května je 4. velikonoční – neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  Mše sv. bude sloužena za naší farnost, mimo Brno.

Počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR omezen na celkem 15 osob, včetně celebrujícího kněze; v kapli v Kohoutovicích je tento počet ještě snížen na 12 osob. Webová tabulka k zapisování je na odkazu, přístupném z webových stránek http://www.farnostzebetin.cz/https://kaplekohoutovice.cz/. V době psaní těchto ohlášek (neděle 26. 4. dopoledne) byla již téměř všechna místa až do 10. 5. obsazena. Je však možné, že po dohodě s těmi, kdo si zadali daný den úmysl mše svaté, se počet účastníků jednotlivých bohoslužeb může ještě mírně zvýšit – sledujte průběžně tabulku. Moc také prosím vás, kteří jste se zapsali opakovaně, zejména v týdnu od 4. 5., abyste zvážili, zda se některý den nevzdat účasti a tak poskytnout místo někomu jinému. 

Časy mší svatých od pondělí do čtvrtka budou po dobu omezení počtu účastníků vždy v 18:00, jak v Žebětíně, tak v Kohoutovicích. Páteční mše svatá bude již v 9:00, neboť kolem poledne odjíždím mimo Brno. V sobotu a v neděli se ve farnosti bohoslužby nekonají. Vždy jednu hodinu před každou mší svatou bude v kostele (v úterý v kohoutovické kapli) možnost individuální tiché modlitby, budu také k dispozici v boční kapli (v úterý v Domku) k rozhovoru a svátosti smíření.

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté samozřejmě trvá i nadále, stejně jako široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Budu také pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. 

Ostatní aktivity ve farnosti (katecheze, přípravy k prvnímu svatému přijímání a biřmování) se nekonají. Neuskuteční se zatím ani návštěva nemocných na první pátek.  Slavnosti prvního svatého přijímání i biřmování se letos budou nejpravděpodobněji konat v podzimních termínech. 

Telefonicky na čísle 734 271 856 si již můžeme domlouvat individuální schůzky například ohledně plánování sňatků nebo křtů. Nebojte se mi, prosím, zavolat i tehdy, pokud byste potřebovali duchovní rozhovor nebo jen slovo povzbuzení. 

Oznámení křtu: v pondělí 27. 4. přijmou ve farním kostele svátost křtu Anežka Šidlová a Klára Poláková.

V pátek začíná mariánský měsíc květen; berme častěji do ruky růženec. 

Milí farníci, myslím na Vás i nadále v modlitbě, a těším se, až se s Vámi všemi zase budu moci osobně potkat. Vzkříšený Pán vás naplň svou radostí; jeho Matka, královna máje, ať se za Vás přimlouvá.

Žehnám, +Váš otec Jiří.

Napsat komentář