Ohlášky 27. května 2018

27. května je slavnost Nejsvětější Trojice. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve středu je památka sv. Zdislavy z Lemberka;
 • ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně;
 • v pátek je památka sv. Justina, mučedníka.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, dětská, za uzdravení nemocné osoby;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za Josefu Beranovou, dceru a celou zemřelou přízeň;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny a dceru;
 • v pátek v 18:30, za Pavla Černého a živou rodinu;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • Příští neděle 3.června je 9. v liturgickém mezidobí.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za rodinu Willmannovu a Valičkovu a veškeré příbuzenstvo. 
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Výtěžek sbírky na charitu z minulé neděle činí v celé farnosti 14.500,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary.
 • Ve čtvrtek 31. května o svátku Těla a Krve Páně bude ve farním kostele sloužena mše sv. již v 18:00. Po ní bude eucharistický průvod kostelem; před kostelem pak požehnáme Nejsvětější svátostí celé naší farnosti a všem jejím obyvatelům.
 • Pátek 1. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli 3. června proběhne v Žebětíně slavnost 1. sv. přijímání. Farní kavárna se nekoná.
 • Konec výuky náboženství v tomto školním roce: všechna v Žebětíně – pondělí 4. června, ZŠ Pavlovská – úterý 5. června, ZŠ Chalabalova o týden později – čtvrtek 14. června.
 • Jste srdečně zváni na výstavu Tváře místní církve. Výstava představuje životy osobností, které jsou spojené s životem v sedmi farnostech v centrálním Brně. Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě.
  Výstava je zpřístupněna o sobotách a nedělích od 9.00 do 17.00 mimo časy bohoslužeb do 17. června 2018, podrobné informace na plakátu ve vchodu kostela.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.