• Post Category:Ohlášky

Dnes je 27. října  – 30. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé členy Katolického spolku.

Liturgické oslavy v týdnu

  • v pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; 
  • v úterý je v naší diecézi památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice;      
  • v pátek je slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek, začíná také oktáv modliteb za naše drahé zemřelé;
  • v sobotu je památka na všechny věrné zemřelé.

Bohoslužby:       

  • v pondělí v 18:00, za pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče a za všechny kněze působící v naší farnosti;
  • ve středu  v 16:30 (dětská), na poděkování za dar života, za všechny duše v očistci, rodinu Černých, Ciglerových, Lavrovičových  a za živé rodiny;
  • ve čtvrtek  v 18:00, za zemřelou rodinu Helánovu, Kubovu a zemřelou přízeň;
  • v pátek v 18:30, za Anežku a Aloise Matějkovy, dvoje rodiče a živé rodiny;
  • v sobotu v 9:00, na úmysl sv. otce Františka; v 10:30, za všechny věrné zemřelé.

Příští neděle 3. listopadu je 31. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze.

Oznámení

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v celé farnosti 26 212 Kč a příspěvky za Misijní koláč 15 138 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Ve středu 30. října se koná biblická hodina na faře v 19:30.

Pátek 1. listopadu je první v měsíci a zároveň o slavnost Všech svatých. Uskuteční se návštěva nemocných, eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření však nebude.

Mše sv. budou o slavnosti Všech svatých a o památce na věrné zemřelé slouženy takto:
V pátek 1. listopadu 17:00 v Kohoutovicích, 18:30 v Žebětíně.
V sobotu 2. listopadu:
 mše sv. v 7:30 v Kohoutovicích, v 9:00 a 10:30 v Žebětíně.                                       

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 3. listopadu v 15:30. 

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřeléPlnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Příští neděli 3. listopadu jste po mši svaté zváni do farní kavárny. 

Od příští neděle 3.11. začne zkoušet farní sbor, zkoušky se budou konat od 18:30 v budově ZUŠ před kostelem.

Napsat komentář