• Post Category:Ohlášky

28. července je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodinu Valičkovu a Willmannovu, rodiče a živé rodiny.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V pondělí je památka sv. Marty;
 • ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
 • ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.

Bohoslužby

 • ve středu v 18:00, za Marii Drdlíkovou a duše v očistci;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Vincencii Beranovou, rodiče a sourozence;
 • v pátek v 18:00, za Pavla Kozla, rodiče a sourozence, za Ludmilu Kozlovou, její rodiče a sourozence za syna Pavla a vnuka Pavla;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • Příští neděle 4. srpna je 18. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Návštěva nemocných se výjimečně uskuteční již ve čtvrtek 1. srpna.
  V pátek 2. srpna bude ve farním kostele jako obvykle od 17:00 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu 3. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Julie Beranová.
 • Manželské ohlášky: dne 10. 8. hodlají ve farním kostele u zavřít manželství pan Tomáš Lorenc z farnosti Modřice a slečna Markéta Pokorná z naší farnosti.

Napsat komentář