• Post Category:Ohlášky

28. dubna je druhá neděle velikonoční, tzv. neděle Božího milosrdenství. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 „dětská“, za Jana a Andělu Kozlovy a celou zemřelou přízeň;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za Oldřišku Burovou, manžela, dceru, rodiče, sestru a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Jaroslava Jelínka, syna Jaroslava, dvoje rodiče a sestry Marii, Jarmilu, Veroniku a Boženu;
 • v pátek v 18:00, za rodiče Slezákovy, dva syny, dvoje rodiče a živé rodiny;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce;
 • Příští neděle 5. května je třetí velikonoční. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za dceru, vnuky a dary Ducha svatého pro celou rodinu. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Májové pobožnosti se ve farním kostele modlíme denně 40 minut přede mší sv., v neděli již v 17 hodin.
 • Ve čtvrtek 2. května se po večerní mši sv. ve farním kostele koná večer chval.
 • Pátek 3. května je první v měsíci; uskuteční se návštěva nemocných a od 17:00 bude ve farním kostele adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli vás spolek dobrovolných hasičů srdečně zve na požehnání nově pořízené hasičské cisterny, ihned po mši svaté před kostelem. V 10.30 bude prohlídka techniky před hasičskou zbrojnicí. Zároveň se koná farní kavárna.
 • Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů vzadu na stolku do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte od 5. května paní Ireně Čornejové.
 • U kropenky je 15. číslo farního občasníku; k dispozici je rovněž na webu. Příští neděli přečtu v ohláškách zprávu o hospodaření farnosti za loňský rok.
 • Postní pokladničky – postničky můžete přinést do sakristie ještě příští neděli 5. května.

Napsat komentář