Ohlášky 29. dubna 2018

29. dubna je pátá neděle velikonoční. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve;
 • ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za zemřelého Michala Čorneje;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:30, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence;
 • ve čtvrtek v 18:30, za Františka Valíka, manželku a živou rodinu;
 • v pátek v 18:30, za Františku Helanovou, manžela a děti;
 • v sobotu v 8:00, na úmysl dárce.
 • Příští neděle 6. května je 6. velikonoční.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Oldřišku Burovou, manžela, rodiče, sestru a živé rodiny. 
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Na farním dobročinném bazaru se vybralo 7.450 Kč. Všem dárcům děkujeme. 6.500 Kč odešleme na vzdělání Louise a zbývajícími 950 Kč přispějeme na Domek Sv. rodiny v Kohoutovicích.
 • Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17 hodin v Domku Svaté rodiny v Kohoutovicích.
 • Pátek 4. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděle 6. května je první v měsíci. Na faře bude po mši svaté farní kavárna, kam jste srdečně zváni.
 • Májové pobožnosti se budeme modlit v Žebětíně denně přede mší sv., v neděli již v 17 hodin.
 • Oba pondělky 30. dubna a 7. května z důvodu ředitelského volna odpadá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího. Mše sv. ve farním kostele nebudou dětské.
 • Na stolku s tiskem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.
 • Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo byste byli ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru.
 • 10. číslo farního občasníku je na stolku s tiskem.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.