Ohlášky 29. října 2017

29. října je 30. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za zemřelé a žijící členy Katolického spolku.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • Ve středu je slavnost Všech svatých – doporučený svátek;
 • ve čtvrtek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
 • v sobotu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Klepnutím na obrázek můžete zobrazit životopis světce nebo text ke svátku.

Albrecht Dürer – Adorace Trojice – 1511
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sv. Karel Boromejský

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 (dětská), za pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče a všechny kněze působící ve farnosti;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v  18:00, za zemřelého Bohumila Hudečka, manželku Anežku, syna Jaromíra a živé rodiny;
 • ve čtvrtek v 8:00, na úmysl Sv. otce Františka
  a v 18:30, za všechny věrné zemřelé;
 • v pátek v 18:00, za Františka Vošmeru, manželku, syna, snachu, sourozence a rodiče;
 • v sobotu v 8:00, za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze.
 • příští neděle 5. listopadu je 31. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9:00 bude sloužena za farnost.
  V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří o minulé ‚misijní‘ neděli přispěli na potřeby misií. Děkuji také skautům za přípravu Misijního koláče. Vzhledem k tomu, že akce Misijní koláč se v Žebětíně koná až dnes, konečnou bilanci misijních sbírek ohlásím až příští neděli. Výnos kostelní sbírky bude odeslán na děkanství, výnos z Misijního koláče přímo na účet Papežských misijních děl.
 • Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16 hodin v Domku Svaté rodiny.
 • Příští neděli bude sloužit mši v 10:30 v Kohoutovicích P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna.
 • O slavnosti Všech Svatých ve středu 1. listopadu, bude mše sv. 18:00 v Žebětíně, v Kohoutovicích budeme slavit vigilii v úterý 31. 10. v 17:30.
 • V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve čtvrtek 2. listopadu budou mše sv. v Žebětíně v 8:00 a v 18:30, v Kohoutovicích již v 17:00. Úřední hodiny v Žebětíně budou od 14:00 do 16:00.
 • 2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 5. listopadu v 15:30. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
 • Pátek 3. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli 19. listopadu oslavíme Den Bible – od 16 hodin čtení Písma, následuje přednáška ‚Písmo a Duch svatý v našem životě’ biblistky, dominikánky a bývalé děkanky CMTF UPOL ThD. Gabriely Vlkové.
 • 7. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.
 • V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.
 • Chrámový sbor bude zkoušet každý pátek od 18:30.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.