• Post Category:Ohlášky

Dnes je 3. května – 4. neděle velikonoční-neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  Mše svatá byla sloužena mimo Brno v malém společenství; za naši farnost. 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
4. 5.
pondělí po 4. neděli velikonočnív 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny, dceru a dvoje rodiče
úterý
5. 5.
úterý po 4. neděli velikonočnímše sv. v mše svatá v Kohoutovicích v 18:00, za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy a rodiče Styborovy (přesunutý úmysl z 29.3.)
středa
6. 5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníkav 18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence
čtvrtek
7. 5.
čtvrtek po 4. neděli velikonočnív 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny 
pátek
8. 5.
pátek po 4. neděli velikonoční v 18:00, za Františka Valíka a živou rodinu
sobota
9. 5.
sobota po 4. neděli velikonočnív 8:00, za Oldřišku Burovou, sourozence, manžela, dceru, rodiče a živé rodiny

Příští neděle 10. května je 5. velikonoční. – Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.

Počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR do 10. 5. omezen na celkem 15 osob, včetně celebrujícího kněze; v kapli v Kohoutovicích je tento počet ještě snížen na 12 osob. Webová tabulka k zapisování je na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0. V době psaní těchto ohlášek byla již téměř všechna místa až do 10. 5. obsazena. Sledujte však, prosím, průběžně tabulku – stává se, že se některý farník z účasti odhlásí. 

Časy mší svatých od pondělí do pátku budou po dobu omezení počtu účastníků vždy v 18:00, jak v Žebětíně, tak v Kohoutovicích. Sobotní mše svatá bude v 8:00 a nedělní v 9:00. Vždy jednu hodinu před každou mší svatou bude v kostele (v úterý v kohoutovické kapli) možnost individuální tiché modlitby, nebo se můžete připojit k modlitbě růžence. Budu také k dispozici v boční kapli (v úterý v Domku) k rozhovoru a svátosti smíření.

Od pondělí 11. května se povolený počet účastníků bohoslužby zvyšuje na 30 osob. Toto další uvolnění by mělo trvat do pondělí 25. května, kdy se povolený počet účastníků bohoslužby dále zvýší na 50 osob. Na týden od 11. 5. proto již nebude třeba se ve všední den přihlašovat k účasti na mši svaté do tabulky, zapisování zůstane zachováno pouze pro neděli. Novou tabulku na stejném odkazu vyvěsím v průběhu tohoto týdne. 

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté samozřejmě trvá i nadále, stejně jako široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Budu také pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách. 

Ostatní aktivity ve farnosti (katecheze, přípravy k prvnímu svatému přijímání a biřmování) se nekonají.  Slavnosti prvního svatého přijímání i biřmování se letos budou nejpravděpodobněji konat v podzimních termínech. 

Telefonicky na čísle 734 271 856 si již můžeme domlouvat individuální schůzky například ohledně plánování sňatků nebo křtů. Nebojte se mi, prosím, zavolat i tehdy, pokud byste potřebovali duchovní rozhovor nebo jen slovo povzbuzení. 

Milí farníci, myslím na Vás i nadále v modlitbě, a těším se, až se s Vámi všemi zase budu moci osobně potkat. Vzkříšený Pán vás naplň svou radostí; jeho Matka, královna máje, ať se za Vás přimlouvá.

Žehnám, +Váš otec Jiří.

Napsat komentář