Ohlášky 30. července 2018

29. července je 17. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9:00 byla sloužena na úmysl celebranta.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Liturgické oslavy v týdnu

 • V úterý je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
 • ve středu je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve;
 • v sobotu je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30, za zemřelou Josefu Pospíšilovou, manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, zetě, vnuka a živé rodiny;
 • ve středu v 18:30, za Vincencii Beranovou, sourozence a rodiče;
 • ve čtvrtek v 18:30, na poděkování za dar života;
 • v pátek v 18:30, za nemocnou dceru;
 • v sobotu v 8:00, za farnost.
 • příští neděle 5. srpna je 18. v liturgickém mezidobí.
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena na poděkování za 50 let života s prosbou o pomoc a Boží požehnání; a za Karla Vošmeru.
  V 7:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Pátek 3. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 8. a 9. září. V sobotu 8. září v 16 hodin mše sv. na Vranově, v neděli 9. září fotbal a florbal na ZŠ Otevřená už od 13:30, požehnání v kostele v 15:30, koncert Pavla Helana na zahradě v 16:00, v 17 hodin divadlo pro děti a všeobecné veselí. Při dešti se program koná v Katolickém domě.
 • Na stolku s tiskem jsou již k dispozici vizitky a letáčky A6 k rozebrání jako pozvánka na kurz alfa.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.