• Post Category:Ohlášky

31. března je 4. neděle postní, tzv. Radostná- Laetare. Tato mše svatá byla sloužena za naši farnost.

Odkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 , dětská‘ , za rodinu Levíčkovu a Šalandovu;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za zemřelou Olgu Balšíkovou a živou a zemřelou rodinu Balšíkovu;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Jaroslava Křivánka, rodiče, sestru a zemřelou přízeň;
 • v pátek v 18:00, za Blaženu Minaříkovou, manžela, dvoje rodiče a Daniela;
 • v sobotu v 8:00, za Karla Veselého, jeho rodiče a živé rodiny;
 • Příští neděle 7. dubna je 5. neděle postní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra a s prosbou o pomoc a Boží požehnání. V 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Večer chval ve farním kostele bude v dubnu až 11. 4.
 • Pátek 5. dubna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek 5. dubna jste na 19:00 zváni do Domku v Kohoutovicích na setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli.
 • Na dnešní křížovou cestu do Žebětína opět srdečně zveme všechny děti. Podobně jako minulý týden se děti budou moci zapojit buď čtením, nebo nesením lehkého kříže. Sraz všech dětí bude ve 14:20 v sakristii, tj. 10 min před začátkem.
 • V neděli 7. dubna zvou skautské oddíly na skautskou křížovou cestu. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.
 • Týden před Květnou nedělí 8. – 13. 4. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež.
 • V sobotu 13. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.
 • Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných proběhne v neděli 7. dubna při všech mších sv. v naší farnosti.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi

 • Žebětín – sobota 13. 4. v kostele od 14:45 do 16:00 P. Jakub Tůma, na faře o. Jiří od 15:15 do 17:00.
 • Kohoutovice – neděle 14. 4. o. Jiří 15:00 – 17:00.

Napsat komentář