Ohlášky 4. března 2018

4. března je třetí neděle postní. Tato mše svatá byla sloužena za farnost.

bibleOdkaz na liturgická čtení dnešní neděle a kázání otce Jiřího

Bohoslužby

 • v pondělí v 17:30 ‚ dětská‘, za rodiče Veselých, dceru Ludmilu, manžela a živé rodiny;
 • v úterý v 17:30 v Kohoutovicích;
 • ve středu v 18:00, za rodinu;
 • ve čtvrtek v 18:00, za Martu Šulekovou a duše v očistci;
 • v pátek v 18:00, za rodiny Karkošovu, Němcovu, Dvořákovu a Navrátilovu;
 • v sobotu v 8:00, za šťastnou hodinku smrti.
 • Příští neděle 11. března je 4. postní, tzv. Radostná (Laetare).
  Mše svatá v 9:00 bude sloužena za Miroslavu Vavříčkovou, manžela, rodiče, sestru a živé rodiny.
  V 7:30 a v 16:00 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla v celé farnosti 34.400Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Srdečně zveme všechny děti a mládež na dnešní křížovou cestu do Žebětína, sraz ve 14.20 před kostelem.
 • Farnost Brno-Křenová srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé dnes v 19:45. Modlitbu doprovodí zpěvem sbor Kůrnice.
 • Zkráceného farního běhu Kurzu alfa se můžete zúčastnit už jen ve středy 7. a 14. března v Domku od 18:30 a také po celou sobotu 17. března. Hosté z farnosti se na středu 7.3. hlaste Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera kvůli počtu večeří.
 • Ve čtvrtek 8. března bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15 hodin sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.
 • Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána. V Brně bude v pátek 9. 3. 2018 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost zpo­vědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.
  V naší farnosti se k této aktivitě připojíme v pátek 9. března ve farním kostele: od 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti s prosbou za obrácení hříšníků, v 17:30 navazuje modlitba křížové cesty a v 18:00 mše sv.
 • Sbor mladých zpívá příští neděli 11. března při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají. Zveme také děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí v Žebětíně, na nácvik písniček – sejdeme se přede mší sv. v 16:40 na faře.
 • V sobotu 24. března se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Mladí se mohou přihlásit na brno.signaly.cz.
 • Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 20. – 22. dubna.
 • Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se otci Jiřímu.
 • 9. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..